‘Over Utopia nu graag de waarheid’

[door De Gooi en Eemlander] In hun antwoorden over de schade die de natuur wel of niet ondervindt van fel licht en lawaai op het terrein van televisie-programma ’Utopia’ draaien burgemeester en wethouders van Laren om de hete brei heen. Het college moet nu maar eens de hele waarheid op tafel leggen.

Zo onparlementair formuleert D66-fractieleider Nico Wegter het niet, maar dat is tussen de regels door wel zijn boodschap aan verantwoordelijk wethouder Ton Stam. Op 14 januari stelde D66 vragen over de invloed van Utopia-lawaai en -licht op de kwetsbare natuur rond het ecoduct over snelweg A1 bij Crailo. Op 24 januari kwam het college met geruststellende antwoorden. Die overtuigen de Democraten echter allerminst en dus hebben ze aanvullende vragen. Wegter stelt die niet via de formele weg maar in een email aan wethouder Stam.

Burgemeester en wethouders stelden dat adviesbureau Tauw tevoren licht en geluid heeft getoetst op het terrein Utopia 2 (het eerder voor het tv-programma gebruikte Utopia 1 ligt verder van de natuurbrug). Uit die toets kwam volgens het college geen probleem naar voren voor dieren die het ecoduct gebruiken.

Het college liet verder weten dat de plaats en de hoogte van de lichtmasten op het nieuwe Utopia-terrein zijn afgestemd met het Goois Natuurreservaat (GNR). Ook meldde het college dat de vorige eigenaar van Crailo, de provincie Noord-Holland, betrokken is geweest bij de verhuur van het Utopia 2-terrein.

D66 stelt nu dat bureau Tauw onnauwkeurig en ten dele waarschijnlijk onwetend is geweest. Zo baseert het bureau conclusies over terrein Utopia 2 voor een deel op eerdere bevindingen over terrein Utopia 1, dat verder van de natuurbrug ligt dan Utopia 2. Ook denkt D66 dat Tauw niet wist dat Wageningen University eerder adviseerde een bufferzone van stilte en )’s avonds en ’s nachts) duisternis aan te houden van 250 meter rond de natuurbrug.

Niet bekend

Voorts waagt D66 te betwijfelen of het GNR en de provincie zich hebben bemoeid met de invloed van licht en lawaai op de natuur in het algemeen (en dus niet alleen op plek en hoogte van lichtmasten). Navraag bij de provincie en het GNR heeft de Democraten geleerd dat daar niet bekend is wie betrokken zou zijn geweest bij het verlenen van een vergunning voor de activiteiten voor het tv=programma ’Utopia’ op het terrein bij de natuurbrug.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*