Ook boerenprotest op Mediapark

Zeker 100 boeren demonstreren momenteel op het Mediapark. Met spandoeken staan ze bij het gebouw van de NOS.

Boeren verzamelen zich om te protesteren tegen het beleid van de regering.

Een groepje boeren protesteert dinsdag ook bij het gebouw van de NOS in Hilversum. Ze hebben onderweg naar het Malieveld in Den Haag een tussenstop gemaakt.

Ze staan voor het gebouw met spandoeken met teksten als ‘Boeren werken voor mens en vee en doen aan deze reductie niet mee’.

De boeren demonstreren omdat ze boos zijn op de politiek, maar ook op de samenleving. “De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf”, stellen ze.

Verder wordt gedemonstreerd onder meer tegen de gedwongen inkrimping van de veestapel, voor onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof en voor duidelijkheid over het landbouwbeleid op de lange termijn.

4 Comments

  1. Als de pers/media het heeft over persvrijheid en het recht van nieuwsgaring dan dienen zij juist hun verantwoordelijkheid te kennen en nemen. Geef ná hoor & wederhoor de juiste weergave van feiten. Eenmaal aangerichte schade maakt zoveel kapot en laat zich moeilijk herstellen.

    • Vinden boeren soms dat het beeld dat de NPO schetst van hun stand en situatie te negatief? Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat alleen hun visie wordt toegejuicht en niet kritisch wordt bekeken. Hoor & wederhoor houden in dat diverse gezichtspunten aan de orde komen. Ook die welke de boeren minder bevallen.

    • Sommigen zien haar als de nationale koppelaarster van eenzame agrariërs en anderen beschouwen haar als een boeren barby-pop.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*