Online Casino’s in Nederland mogen geen tv-personalities meer inzetten

Vanaf 30 juni komt er een verbod oprolmodellen in gokreclames. Bekende tv-persoonlijkheden of Youtubers mogen dan niet meer ingezet worden in gokreclames op radio en tv, maar ook niet online of op abri’s in bushokjes. Voor populaire legale kansspel-websites zoals online casino Nederland websites, zal dat niet direct een probleem opleveren, aangezien zij tot op heden geen bekende rolmodellen inzetten. 

Kort na zijn aanstelling als Minister voor Rechtsbescherming, kreeg Franc Weerwind al direct Kamervragen om een verbod op gokreclames te realiseren, zoals besloten onder zijn voorganger Sander Dekker.

In maart van dit jaar informeerde Minister Weerwind de kamer over zijn plannen. Weerwindbeloofde het gebruik van rolmodellen, zoals tv-sterren in gokreclames aan banden wordt gelegd. Daarvoor was namelijk geen nieuwe wet nodig, maar een wijziging van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.

De definitie van een rolmodel in een gokreclame

De definitie wat een rolmodel is, was wat onduidelijk. Dat de minister daar tegenover de NOS aanvankelijk nog geen sluitend antwoord op kon geven kwam in diverse tv-programma’s naar voren en bracht de nodige hilariteit. 

In de wijziging van de regeling, is het begrip rolmodel door het Ministerie duidelijk geformuleerd:

Onder rolmodellen worden in ieder geval personen verstaan die publieke bekendheid genieten en personen met wie andere personen zich willen identificeren of associëren, waaronder:• a. personen die hun bekendheid ontlenen aan activiteiten in het heden of het verleden als:o 1°.beroepssporter, sporttrainer of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de beroepssport;o 2°.acteur, regisseur, presentator, zanger of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de televisie-, film-, theater-, muziek- of andere entertainmentindustrie;o 3°.model, modeontwerper of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de schoonheid- of mode-industrie;o 4°.auteur, journalist, columnist, influencer, vlogger, blogger of een andere persoon met een publiek zichtbare rol vanwege het gebruik van gedrukte, audiovisuele, auditieve, online of andere media;o 5°.vertegenwoordiger van een politieke partij of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de landelijke, regionale of lokale politiek;o 6°.frequente deelnemer aan kansspelen of een andere persoon met een publiek zichtbare rol op het gebied van kansspelen;• b. personen die zichtbaar een ambt of beroep vervullen of uitbeelden waarvan een maatschappelijke voorbeeldfunctie uitgaat.

Het verbod op het gebruik van rolmodellen in gokreclames maakt geen onderscheid naar de vorm van reclame. Zowel reclames die het product aanprijzen, als reclames die wijzen op verantwoord spelen, mogen met deze wijziging geen gebruik meer maken van rolmodellen.

Naast bekende rolmodellen zoals tv-sterren, gaat het verbod in gokreclames ook op voor personen die een beroep vervullen waarvan een maatschappelijke voorbeeldfunctie uitgaat. In de toelichting op de wijziging zijn artsen en anders medisch specialisten, (politie)agenten en onderwijzers genoemd als voorbeelden van mensen in deze categorie.

Het verbod geldt niet voorbewustwordingscampagnes van de overheid zelf, bijvoorbeeld voorlichtingscampagne zoals we de Postbus51-commercials uit het verledenMomenteel maakt de overheid nog geen campagnes, maar als deze er in de toekomst wel komen, mogen ze daar wel rolmodellen, zoals influencers, youtubers en tv-presentatoren in gebruiken volgens dit concept. Het sponsoren van individuele beroepssporters en sportteams door gokbedrijven valt ook niet onder dit verbod op rolmodellen in gokreclames. Ook gesponsorde tv-programma’s vallen niet onder dit verbod. 

Ook is het niet van toepassing op incidentele mededelingen die slechts dienen ter aankondiging van optredens van rolmodellen in lokale vestigingen van speelcasino’s en speelautomatenhallen, voor zover deze mededelingen:• a. geen betrekking hebben op optredens van rolmodellen als bedoeld in het derde lid, onder a, subonderdeel 6°; en• b. vermelden in welke vestiging de optredens plaatsvinden.

In de toelichting is specifiek het voorbeeld gegeven van een bekende kok die gaat koken in een casino of een bekende zanger die in een speelautomatenhal optreedt. Voor deze optredens mag wel reclame gemaakt blijven worden, zolang het in de reclames maar draait om het optreden en niet om de mogelijkheid om te gokken.

Artiesten zoals Gerard Joling, André Hazes en Rene le Blanc mogen dus bijvoorbeeld wel blijven optreden in Holland Casino. HC mag daarvoor ook reclame blijven maken, volgens dit huidige conceptvan het Ministerie.  In de toelichting op de wijziging, is expliciet benoemd dat dit verbod op het gebruik van rolmodellen niet alleen opgaat voor reclames op televisie. Ook reclames op radio, online, in tijdschriften en kranten, en reclameposters in bushokjes vallen onder dit verbod.

Alle andere reclamecampagnes voor kansspelen met rolmodellen, zoals zangers, influencers, Youtubers, moeten uiterlijk 30 juni 2022 beëindigd worden, aldus het concept.

In tegenstelling tot de Reclamecode Online Kansspelen die vanuit de branche zelf komt en waarop wordt toegezien door de Reclame Code Commissie, valt deze regeling onder het toezicht van de Kansspelautoriteit.

Ondanks de kritiek zal naar verwachting zal onderstaande definitie van ‘rolmodel’ ongewijzigd blijven. • a. personen die hun bekendheid ontlenen aan activiteiten in het heden of het verleden als:o 1°.beroepssporter, sporttrainer of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de beroepssport;o 2°.acteur, regisseur, presentator, zanger of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de televisie-, film-, theater-, muziek- of andere entertainmentindustrie;o 3°.model, modeontwerper of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de schoonheid- of mode-industrie;o 4°.auteur, journalist, columnist, influencer, vlogger, blogger of een andere persoon met een publiek zichtbare rol vanwege het gebruik van gedrukte, audiovisuele, auditieve, online of andere media;o 5°.vertegenwoordiger van een politieke partij of een andere persoon met een publiek zichtbare rol binnen de landelijke, regionale of lokale politiek;o 6°.frequente deelnemer aan kansspelen of een andere persoon met een publiek zichtbare rol op het gebied van kansspelen;• b. personen die zichtbaar een ambt of beroep vervullen of uitbeelden waarvan een maatschappelijke voorbeeldfunctie uitgaat.

Ondertussen is de Kansspelautoriteit (Ksa) een tweedelig onderzoek gestart naar reclame gericht op jongeren. De toezichthouder concentreert zich op bonusaanbiedingen die minderjarigen en jongvolwassenen eventueel opgestuurd krijgen door de legale online kansspelaanbieders in Nederland. Kansspelautoriteit reclame jongeren formulier Het aanbieden van reclame door de legale online casino’s naar minderjarigen en jongvolwassenen (18-24 jaar oud) is verboden. Zij zijn namelijk volgens de Kansspelautoriteit (Ksa) een kwetsbare groep als het gaat om het ontwikkelen van een kansspelverslaving. De Kansspelautoriteit is nu een onderzoek begonnen of dit toch gebeurt, zo meldt het op haar eigen website.