Onderzoek: Nederlanders hebben weinig kennis van voice assistants

Slechts 1 op de 3 van de Nederlanders heeft er weleens over gehoord of gelezen. Ook het gebruik ligt nog laag, blijkt uit onderzoek door Ipsos Onder gebruikers is spraakassistent Siri van Apple het meest populair (12%), gevolgd door de Google Assistant (8%) en Amazon Alexa (1%). Onder niet-gebruikers is er meer interesse voor Google Assistant dan voor Siri.

De gebruiksprofielen verschillen: Siri trekt meer jongvolwassenen onder de 35 jaar aan, terwijl rivaal Google Assistant het meest gebruikt wordt door de leeftijdsgroep 35-55 jaar. Gebruikers van spraakassistenten zijn overwegend positief over hun ervaring (64% is positief tot zeer positief), maar er is nog voldoende ruimte voor verbetering (34% geeft een neutraal oordeel). Slechts een paar procent is negatief.

Spraakassistenten worden het meest gebruikt voor zoekopdrachten en het stellen van vragen (43%). Andere toepassingen die regelmatig gebruikt worden zijn muziek afspelen, timer of alarm instellen en gesproken updates van het nieuws, file- en weersberichten. Voice toepassingen voor smart home (apparaten in huis bedienen) en commerce (shopping lists & online shopping) worden nog weinig gebruikt, maar gebruikers staan hier wel positief tegenover. Gaming via voice assistants scoort laag, wellicht door het ontbreken van aansprekende spelletjes.

Naast de Nederlandstalige spraakassistenten op telefoons zijn deze sinds kort ook beschikbaar op de smart speaker van Google. Vooralsnog vinden Nederlanders vooral de toepassing die ze ook kennen van de smartphone aansprekend: informatie zoeken en vragen stellen.

De huidige meting laat zien dat de bekendheid en interesse in spraakassistenten in Nederland nog erg gering is. Nog steeds spreekt de meest favoriete toepassing maar een kwart van de ondervraagden aan. Dit terwijl bijna 60% aangeeft geen van de toepassingen aansprekend te vinden.

Gezien de recente lancering van de Nederlandse Google Assistant is dit niet vreemd: Nederland kent deze categorie nog nauwelijks. In andere markten zien we dat, door bijvoorbeeld Amazon, de positionering al veel verder is uitgerold. In de VS zijn smart speakers al sinds 2014 op de markt en is de penetratie snel gestegen tot boven 20% van alle huishoudens. Eerder onderzoek van Ipsos wees uit dat Amerikaanse gebruikers zeer positief zijn over de (geluids)kwaliteit van de speaker en de veelzijdigheid van de beschikbare features. Het aspect dat het meeste correleert met het hoogste oordeel (5-sterren) van gebruikers is de ervaring dat er altijd iemand voor je klaarstaat, een nieuw soort virtuele vriend(in) in huis die doet wat je zegt.

Steekproefomvang n=1013, representatief voor de Nederlandse bevolking (18+) op de variabelen geslacht, leeftijd, opleiding, regio en werkzaamheid. Weegcorrecties zijn toegepast. Van de steekproef hebben 189 personen gebruik gemaakt van digitale spraakassistenten. Veldwerkperiode: vrijdag 26 oktober tot en met maandag 29 oktober 2018.

Lees hier het onderzoek: SmartSpeakersNederland.pdf

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*