‘Omroepen stellen publiek en maatschappelijke impact voorop’

De publieke omroeporganisaties staan een brede publieke omroep voor die impact belangrijk vindt, evenals vrije toegang, innovatie en experiment.

Dat is de centrale boodschap van de zienswijze Voor alle(s) Publiek die het College van Omroepen (CvO) namens de publieke omroepen donderdag heeft aangeboden aan de Raad van Bestuur van de NPO. Voor alle(s) Publiek is de formele reactie op de voorgenomen plannen van de Raad van Bestuur van de NPO voor de komende concessieperiode 2016-2020. De omroeporganisaties en de Raad van Bestuur gaan er van uit dat er een goede basis ligt om tot een gezamenlijk gedragen Concessiebeleidsplan 2016-2020 te komen.
 
In de zienswijze Voor alle(s) Publiek hebben de omroeporganisaties op een rij gezet waar de publieke omroepen voor staan en hoe zij de toekomst zien. De omroepen stellen in hun zienswijze vooral het publiek en de maatschappelijke impact van de omroep centraal.
 
De omroepen willen samen met de Raad van Bestuur werken aan een brede publieke omroep waarin ruim plaats is voor vernieuwing en kwetsbare programma’s voor specifieke groepen. Een omroep waarvan bereik en impact pijlers zijn en waar de netwerkorganisatie centraal staat. Waar ruimte bestaat voor het inhoudelijk bespelen van social media, YouTube, apps en alle nieuwe vormen van digitale mogelijkheden in de toekomst. Een omroep waar programma’s onafhankelijk van rendementsdoelstellingen en op basis van creativiteit tot stand kunnen komen. 
 
CvO voorzitter Lennart van der Meulen: “We hebben in Nederland een unieke pluriforme publieke omroep. We vormen met de Raad van Bestuur één front om die omroep met een brede mediaopdracht te versterken. Maar de omroepen maken zich grote zorgen over drie ontwikkelingen. Wij willen investeren in de omroep als creatieve netwerkorganisatie waar de Raad van Bestuur kiest voor centralisatie en concernvorming. Wij kiezen voor een open en crossmediaal online beleid waar de NPO alle digitale activiteiten wil bundelen op één platform. En de omroepen maken bezwaar tegen de groeiende inhoudelijke bemoeienis van de NPO met het programma aanbod.”
 
In de netwerkorganisatie die de omroepen voor ogen staat hebben de omroeporganisaties een spilfunctie. Samen met maatschappelijke organisaties en de creatieve sector maken de omroepen een gevarieerd programma-aanbod voor alle mogelijke kijkers en luisteraars. Daar is ruimte voor vernieuwing, creatieve competitie en interactie met publiek. De NPO schept voorwaarden om dit netwerk tot bloei te brengen, voert de regie en coördineert.
 
De omroepen willen op zoveel mogelijk plekken online aanwezig zijn en redactioneel invulling geven aan vorm en inhoud van het digitale aanbod. Zij willen daar kunnen zijn waar het publiek is en daarom optimaal van alle soorten media gebruik kunnen maken. De omroepen verzetten zich tegen een te rigide online beleid waarin alle digitale activiteiten worden gebundeld op één platform met een centrale video on demand dienst die gericht is op financieel rendement.
 
De omroepen willen de komende concessieperiode het maatschappelijk rendement van de publieke omroep verhogen en werken aan een publieke omroep die impact belangrijk vindt, evenals vrije toegang, innovatie en experiment. De omroepen willen met alles wat zij maken een relevante bijdrage leveren aan de samenleving: via het publieke debat, via interactie met het publiek en achterban, via samenwerking met partners in andere sectoren. Met de intentie om ‘Voor alle(s) publiek’ te zijn.

Het rapport is hier te lezen.  

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*