Omroepen in verzet tegen ‘tweekoppig monster’ NPO

Zijn de posities van Hagoort en Rijxman nog houdbaar?

Steeds meer publieke omroepen keuren het beleid van koepelorganisatie NPO af. De NPO wil zoveel mogelijk de content van alle publieke omroepen onder één merk plaatsen. VPRO-directeur Lennart van der Meulen gaf deze week in dagblad Gooi en Eemlander aan dat hij deze centralisatie door de NPO als een ‘Noord Koreaanse benadering’ ziet. Veel publieke omroepen hebben al eerder hun zorgen geuit dat door de machtsverschuiving van publieke omroepen naar de NPO de pluriformiteit en toegevoegde waarde zal verminderen. Gekscherend worden in de wandelgangen van  de omroeporganisaties Shula Rijxman en Henk Hagoort (beiden raad van bestuur NPO) ‘het tweekoppig monster’ genoemd. 

Naast de bezuinigingen vanuit Den Haag is het NPO-beleid steeds meer voelbaar bij de omroepen. Deze week heeft de NPO aangegeven het mes te willen zetten in weinig bekeken omroep websites. Van de 600 huidige websites blijven er dan 50 over. NPO wil verder ook programma’s sneller van tv halen. Dit geldt niet alleen voor programma’s met te weinig kijkers, maar ook die te veel ouderen trekken. 

Omroep Max-directeur Jan Slagter heeft aan Spreekbuis.nl aangegeven volledig achter het standpunt van zijn VPRO-collega te staan. Slagter: ‘De NPO gedraagt zich als een mediabedrijf terwijl ze een bestuursorganisatie zijn. De omroepen zijn het succes van het Publieke Omroep. De vele medewerkers werkzaam bij de omroepen maken dagelijks met succes de radio- en tv programma’s en niet de NPO. Het is duidelijk dat met de richting die de NPO op wil gaan zij de omroepen buitenspel willen zetten. Precies wat de VVD ook wil, in de opzicht lopen ze aan de leiband van Sander Dekker.’

Door de afbrokkelende steun van omroepen vraagt Slagter zich af hoe lang de NPO top nog kan blijven zitten. Slagter: ‘Ik weet niet of hun posities houdbaar zijn, nu zij niet de volle steun krijgen van alle omroepen. Het is ook hun taak om met de omroepen samen te werken en hen te faciliteren om hun beleidsplan uit te voeren. Het ziet er niet naar uit dat ze dit willen doen.’ 

Jan Slagter vraagt zich af of de koers van de huidige NPO-leiding het voor omroepen mogelijk om hun taken degelijk uit te voeren. Slagter: ‘Op basis van ons beleidsplan hebben we een erkenning van de staatssecretaris gekregen en moeten wij over twee jaar hierover verantwoording afleggen. Dat wordt met de huidige koers van de NPO erg moeilijk. De wil om te centraliseren, te verjongen en alleen sites met meer dan 100.000 bezoekers te laten bestaan lijkt allemaal erg commercieel. Ik hoop dat de politiek ingrijpt en de macht van de NPO aan banden legt. Het is zeer slecht en ondemocratisch dat straks twee door de politiek benoemde bestuurders gaan bepalen wat jij en ik te zien en te horen krijgen op radio en tv. De omroepen willen samenwerken aan een sterke pluriforme publieke omroep, maar de vraag is of de Raad van Bestuur dat ook wil. Zij hebben zich met hun plan buitenspel gezet.’

Bert Huisjes (hoofdredacteur van omroep WNL) geeft aan niet achter de uitspraken van Lennart van der Meulen te staan. ‘Hij voelt zich kennelijk zeer bedreigd’, ‘VPRO is boos omdat het speelveld verliest. Vooral digitaal. Begrijpelijk, maar gevolg van..’. Volgens hem is de positie van Hagoort en Rijxman niet in het geding, aangezien ze een duidelijk politiek mandaat hebben. Het gaat er volgens Huisjes nu om een nieuwe balans te vinden. Hier is volgens hem een visie van de NPO voor nodig. ‘De NPO legt wel een visie neer. En dat is top down, omdat het anders niet ging’, aldus Huisjes. Volgens hem is het namelijk lastig voor de omroep organisaties om tot een gezamenlijke visie te komen: ‘Uitdunnen doet pijn en elke omroep ziet eigen belang het eerst’. Hij ziet het als een positief gegeven dat een groot deel van het omroepbudget straks vrij komt voor andere organisaties. Huisjes: “Dat is concurreren en dat klinkt goed”. 

1 Trackback / Pingback

  1. Kamervragen over kijkcijfercommercie bij de NPO

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*