Omrop Fryslân wil investeren in innovatie

Net voor de rondetafelgesprekken in Den Haag vanmiddag heeft Omrop Fryslân via een position paper haar standpunten duidelijk gemaakt.

De volgend onderwerpen zijn voor de regionale omroep belangrijk:

  • Samenwerking tussen de omroeplagen met een spilfunctie voor de regionale omroepen
  • Investeren in innovatie
  • Stevige basis onder regionale omroep
  • Borging van de Friese taal, identiteit en cultuur.

Omroep Fryslân: ‘Het medialandschap verandert snel en vraagt om innovatie. Digitalisering en platforms zetten het mediabvestel in Nederland onder druk, maar bieden ook kansen voor verbetering van de kwaliteit journalistiek en meer interactie met doelgroepen.’

Omrop Fryslân is, mede vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de Friese taal en cultuur, bezig met het ontwikkelen van een Friestalige app en een dramaserie in het Fries in de vorm van een vlog op Youtube. Daarnaast is de omroep ook bezig met een interactieve game gericht op leerlingen van het MBO.

Lees hier de positionpaper van Omroep Fryslân.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*