NVJ wil meer aandacht voor makers bij NPO

Thomas Bruning (algemeen secretaris NVJ) uit in de NVJ-position paper richting de Kamercommissie zijn zorgen met betrekking tot de positie van de makers bij de NPO.

Los van speelruimte en budget in het digitale domein zijn er volgens hem ook wijzigingen nodig in de wijze waarop de NPO functioneert en de rol die makers daarbij kunnen spelen.

Bruning: ‘Om de journalistieke taak, die de publieke omroep vervult, waar te blijven maken, is het borgen van continuïteit en diversiteit vanuit de makers van groot belang. Het lot van journalistieke redacties mag niet in handen liggen van 3 programmamanagers vanuit de NPO, maar zou geborgd moeten worden in kernredacties per omroep.’

Volgens de NVJ-secretaris geeft dat redacties de ruimte om te investeren in een toekomstbestendig aanbod op het daarbij best passende platform. ‘De huidige systematiek zorgt enerzijds voor een zeer smal draagvlak (de programmering en budgettering is in handen bij drie NPO-managers) en zorgt anderzijds voor kapitaalvernietiging bij de onderliggende omroepen, die steeds gericht moeten zijn op de grillen en wensen vanuit de NPO’, aldus Bruning.

Volgens hem worden makers in de huidige situatie door zowel omroepen als NPO niet betrokken en onvoldoende geïnformeerd. Ook moeten ze volgens Bruning steeds ‘van omroep naar omroep’ verhuizen, omdat de NPO wel verantwoordelijk is voor de budgetten, maar niet voor de arbeidscontracten. Hierdoor trekken de programmamakers volgens hem steeds aan het kortste eind.

Bruning: ‘De NPO gaat over het geld, maar is niet verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie met de makers. Daardoor wordt het potentieel en de diversiteit van de makers onvoldoende benut. Gevolg: Programmamakers worden niet betrokken in de keuzes voor de toekomst en de NPO voelt zich niet verantwoordelijk voor de makers. En de omroepen wijzen naar de NPO, omdat die over een groot deel van het budget gaat. Daarmee vallen de makers tussen wal en schip en worden steeds via tijdelijke contracten van omroephuis naar producent geduwd. Dat doet de makers geen recht en komt het eindproduct niet ten goede. Bij de voorgenomen hervorming van het bestel vragen wij uw nadrukkelijke aandacht voor dit probleem.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*