NVJ: Stopzetten werkzaamheden Mark Koster is bevestiging van de angstcultuur bij de NPO

De NVJ heeft Bert Huisjes, algemeen directeur en hoofdredacteur van omroep WNL, per brief verzocht de werkzaamheden van freelance journalist Mark Koster niet stop te zetten.

Mark Koster werkte tot nu toe als freelancer mee aan een mediarubriek in het radioprogramma WNL Op ZaterdagVrijdag werd bekend dat Huisjes in een telefoongesprek met Mark Koster had gezegd dat het “niet handig was om de rubriek bij WNL Op Zaterdag nu te continueren”. Dit vanwege zijn betrokkenheid bij een artikelenreeks over de NPO, waarvan Follow the Money eerder die week een eerste deel publiceerde. Huisjes is van mening dat Koster gedurende zijn onderzoek naar de NPO niet kan optreden als mediadeskundige in WNL-programma’s, omdat hij dan mogelijk over zijn eigen onderzoek zou moeten praten.

Algemeen secretaris Thomas Bruning en secretaris omroepzaken Wais Shirbaz schrijven namens de NVJ dat Huisjes met deze stap een alarmerend signaal afgeeft, zowel aan journalisten als aan het publiek. Een journalist moet de vrijheid hebben alle onderwerpen te onderzoeken, ook als deze de belangen van de eigen organisatie raken. “Op het moment dat het oppakken van een dergelijk onderwerp tot gevolg heeft dat iemand een deel van zijn werk of inkomen kwijtraakt, dan treft dat de door ons allen zo gekoesterde redactionele onafhankelijkheid direct”, aldus de NVJ in de brief aan Huisjes.

Bevestiging angstcultuur

Volgens de NVJ is de gang van zaken tevens een bevestiging van de angstcultuur bij de NPO die Koster samen met collega Marthe-Geke Bracht aankaart in de artikelenreeks bij FTM. Dat is “schadelijk voor de goede naam die WNL als leverancier van onafhankelijke journalistieke producties binnen de publieke omroep heeft hoog te houden”. 

De NVJ verzoekt Huisjes het besluit in te trekken, zodat Koster zijn werk bij WNL kan hervatten. Daarnaast wil de NVJ graag in gesprek met WNL over het opstellen van een redactiestatuut voor de omroep, waarmee de redactionele onafhankelijkheid beter is vastgelegd. Eerder schreef de NVJ hierover al een oproep aan de Tweede Kamer, omdat de NVJ signaleert dat de redactionele onafhankelijkheid bij meer omroepen niet optimaal is gewaarborgd.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*