NVJ pleit voor wettelijk verankerd redactiestatuut

Spreekbuis.nl sprak algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederland Vereniging voor Journalisten (NVJ) over een frisse politieke wind, doorvoeren van een redactioneel statuut voor de publieke omroep, MeToo en de impact van corona.

De publieke omroep kreeg afgelopen jaren veel kritiek van de NVJ over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Met  een nieuw kabinet en nieuwe staatssecretaris komt er een wellicht een nieuwe frisse wind. Heeft NVJ al contact gehad met Gunay Uslu?
We zijn op de lijst geplaatst voor een kennismakingsgesprek. Er is nog geen datum vastgesteld.

Journalist Mark Koster verloor zijn functie bij WNL na de start van zijn kritische NPO-reeks op Follow The Money. NVJ pleitte al eerder dit besluit van WNL-baas Bert Huisjes teruggedraaid zou moeten worden. Huisjes is omroepdirecteur en hoofdredacteur van WNL en maakt zijn beslissingen met twee petten op. Zou hij volgens jou moeten kiezen tussen hoofdredacteur en directeurschap?
Wij pleiten inderdaad voor een duidelijke scheiding tussen de verantwoordelijkheid van een directeur van een omroepvereniging en een (journalistiek) hoofdredacteur, omdat je daarmee alle schijn van afhankelijkheid voorkomt. Juist daarom doen we ook bij de Staatssecretaris een pleidooi voor een wettelijk verankerd model-redactiestatuut.

NPO ontkent dat het programma-inhoudelijk invloed uitoefent. Ook de NVJ heeft signalen ontvangen. Wat zou het nieuwe kabinet moeten doen om hier de kaders tussen NPO en de omroepenverenigingen duidelijker te maken?
Wij zien inderdaad wel degelijk invloed vanuit NPO. Ook in dit kader pleiten wij voor een duidelijk statuut, waarin de medezeggenschap van de makers en benoeming van journalistieke hoofdredacteuren per omroep is geregeld. Die medezeggenschap gaat in onze optiek ook over de benoeming van zender/ genre-coördinatoren. Door een rol te geven bij de benoeming aan de hoofdredacties van de omroepen bij de benoeming en koersbepaling van de zender/ genre ontstaat er geen onnodig grote macht bij de NPO.  

Momenteel is er bij The Voice een grote MeToo-affaire gaande. Binnen de omroepwereld verwacht men dat ook bij andere programma’s komende tijd zaken aan het licht gaan komen. En in het recente verleden zijn reeds diverse zaken aan het licht gekomen. Krijgt de NVJ op het gebied van grensoverschrijdend gedrag veel misstanden binnen?
Over grensoverschrijdend gedrag krijgen we zeer beperkt meldingen binnen. Wel zien we veel meldingen die samenhangen met een cultuur waarin dit soort gedrag makkelijk kan blijven bestaan. Daarmee bedoel ik de in Hilversum bij omroepen en productiehuizen gangbare cultuur waarin veel gewerkt wordt met tijdelijke contracten en freelance-contracten, waardoor er niet veel sociale veiligheid wordt ervaren. Dat zorgt voor een cultuur waarin kritiek leveren moeilijk is en dus ook niet makkelijk over dit soort zaken op een open wijze wordt gesproken. Daar willen we als NVJ echt een einde aan maken door afspraken met omroepen over meer vaste contracten en duidelijke ondergrenzen voor freelancers, zodat deze echt als onafhankelijke ondernemers kunnen werken.

Afgelopen twee jaar heeft corona vrijwel elke organisatie impact gehad. Vooral voor een beroepsvereniging zoals de NVJ met vele bijeenkomsten en vergaderingen zal dit een enorme invloed hebben gehad. Hoe hebben jullie afgelopen twee jaar ingespeeld op alle beperkingen om toch contact te houden met de achterban? 
We hebben veel meetings online georganiseerd en zijn daar waar het kon ook leden live blijven ontmoeten. We hebben gemerkt dat juist omdat journalistiek een cruciaal beroep is dat volop doorliep en zelfs relevanter werd de afgelopen 2 jaar, er op veel fronten veel contact is geweest, bv over de veiligheid bij het werk bij demo’s en rellen en over de meerwaarde van de perskaarten, die plotseling veel belangrijker zijn geworden bij werk tijdens de avondklok, demo’s en werk over de grens. Kortom, het was een intensieve periode waarin we juist echt de meerwaarde van lidmaatschap en horen bij de beroepsvereniging hebben kunnen laten zien.

1 Trackback / Pingback

  1. PSM Weekly | 19 - 25 January 2022 - Public Media Alliance

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*