NVJ benadrukt belang van sterke redactieraden tegen angstcultuur


In reactie op de onthulling van grensoverschrijdend gedrag binnen de omroepwereld, benadrukt de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) het belang van sterke redactieraden. Wais Shirbaz (NVJ), onderstreept hoe deze raden niet alleen adviseren bij belangrijke besluiten maar ook cruciaal zijn voor het signaleren en adresseren van een angstcultuur.

Al sinds jaar en dag hammert NVJ bij de omroepen op met name twee verbeterpunten: de vermindering van tijdelijke contracten die de kwetsbare positie van freelancers in stand houden en de verplichting van medezeggenschap bij alle omroepen. Beide zijn nu afgesproken in de laatste cao. Wais Shirbaz: ‘Inmiddels hebben bijna alle omroepen een redactieraad. Bij AVROTROS en VPRO bestonden al langere tijd goed georganiseerde redactieraden, alsook bij de commerciële omroepen en uitgeverijbedrijven.’ 

Na schokkende onthullingen over de omvang van misstanden bij de omroepen, werden in de recente cao-afspraken de verplichting tot medezeggenschap en de vermindering van tijdelijke contracten vastgelegd. Dit heeft geleid tot de oprichting van redactieraden bij bijna alle omroepen, met als doel een veiliger en transparanter werklandschap te bevorderen. De NVJ blijft actief de ontwikkeling en empowerment van deze raden ondersteunen, inclusief het aanbieden van specifieke trainingen.

Daarnaast organiseert de vereniging op 23 april een debat, getiteld “Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Hoe nu verder?”, om verder te discussiëren over de toekomstige stappen ter bevordering van veiligheid op de werkvloer.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*