NTR-verslaggever bedreigd

Schrij­ver en jour­na­list Özcan Aky­ol wordt ern­stig be­dreigd van­we­ge zijn do­cu­men­tai­re­reeks ’De ne­ven van Eus’. Dat heeft hij gis­te­ren be­ves­tigd na be­richt­ge­ving door de Volks­krant. Voor de se­rie be­zocht Aky­ol een aan­tal plaat­sen in Tur­kije om daar fa­mi­lie­le­den van hem op te zoe­ken.

Aky­ol zei dat de be­drei­gin­gen zijn toe­ge­no­men sinds de uit­zen­ding van de der­de af­le­ve­ring af­ge­lo­pen zon­dag en sinds de pro­mo voor de uit­zen­ding van ko­men­de zon­dag te zien is. In de uit­zen­ding van af­ge­lo­pen zon­dag be­steed­de Aky­ol aan­dacht aan het te­rug­lo­pen­de toe­ris­me in An­ta­lya.

Die uit­zen­ding viel slecht bij veel Turk­se Ne­der­lan­ders, om­dat Aky­ol te kri­tisch zou zijn. „In de uit­zen­ding van ko­men­de zon­dag komt de stad Kay­se­ri in Cen­traal-Ana­to­lië aan bod, dat is een bol­werk van oer­con­ser­va­tie­ven. Ook over die uit­zen­ding zijn veel Turk­se Ne­der­lan­ders niet te spre­ken.”

De jour­na­list wil­de ei­gen­lijk geen rucht­baar­heid ge­ven aan de be­drei­gin­gen, maar vol­gens hem is een grens be­reikt. „Ik krijg bij­voor­beeld op­mer­kin­gen te ho­ren als ’er staat een doods­kist voor je klaar in An­ta­ly­a’.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*