NPO-top verduistert onderzoek (update)

NPO heeft eerder dit jaar een onderzoek door het NSOB (Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur) laten uitvoeren over de toekomst van de NPO. Voor het onderzoek met de titel ‘De waarde van de NPO in een veranderd medialandschap’ zijn onder andere diverse topmensen en specialisten van mediabedrijven, publieke- en commerciële omroepen geïnterviewd. De onderzoeksresultaten lijken de NPO-top echter niet goed uit te komen. Het NSOB is nadrukkelijk verzocht het onderzoek niet openbaar te maken.

Het onderzoek was gericht op welke handelingsperspectieven betekenisvol zijn voor de Nederlandse Publieke Omroep in het spanningsveld van botsende waarden en het veranderende medialandschap.

Slechts een selectie van de conclusies uit het onderzoek zijn bij de respondenten naderhand bekend gemaakt:

  • De NPO is een hybride organisatie. De NPO vervult publieke taken maar opereert in een veranderend speelveld van actoren die een meer marktgerichte oriëntatie van de NPO verwachten om de opkomende concurrentie het hoofd te kunnen bieden en om te gaan met dalende inkomsten. De NPO heeft moeite om deze twee oriëntaties met elkaar te verbinden.
  • Het potentieel van de NPO wordt door spelers in het veld erkend. De roep om samenwerking om concurrentie en technologische ontwikkelingen gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden is zowel bij publieke actoren als bij commerciële actoren groot.

Lees hier het document met de beperkte onderzoeksresultaten die bij de respondenten openbaar zijn gemaakt.

Prof. dr. Paul Frissen (Decaan en bestuursvoorzitter NSOB) laat in een brief aan de respondenten weten zeer teleurgesteld te zijn dat de publieke omroep de onderzoeksresultaten niet publiek wil maken: ‘Tot onze spijt heeft de NPO ons laten weten dat hij niet als opdrachtgever van het onderzoek wenst te worden aangemerkt. Uiteraard hebben wij deze wens moeten respecteren. Daarom ook zal het rapport op uitdrukkelijk verzoek van de NPO niet openbaar worden gemaakt.’

Frissen meldt verder in zijn brief: ‘Normaal gesproken betekent dit dat de NSOB het rapport op grotere schaal verspreidt onder relaties. Dat zal nu niet gebeuren. Gevolg van deze gang van zaken, die wij uiteraard zeer betreuren, is dat u als respondent het rapport ook niet van ons zult ontvangen. Vanwege uw bereidheid uw kennis en inzichten met onze studenten te delen bieden wij u wel een samenvatting aan van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Deze zijn door de NPO op feitelijke onjuistheden getoetst en zijn voor wat betreft strekking en inhoud voor verantwoordelijkheid van de studenten. Voor nadere informatie over het onderzoek en voor de beantwoording van eventuele vragen over de gang van zaken verwijzen wij u door naar mw. A. Mol, hoofd Strategie en beleid van de NPO. Zo kan de NPO naar eigen inzicht zijn beslissing toelichten.’

Onderzoekrespondent en innovatiespecialist Elger van de Wel (oa NOS, KRO-NCRV) uit via Twitter zijn ongenoegen: ‘Mijn gok is dat het de vinger op de zere plek legt en de NPO bang is voor de media-aandacht als er uit het rapport geciteerd wordt.’ Ook enkele andere respondenten hebben aan Spreekbuis.nl laten weten geschokt te zijn dat NPO de resultaten niet openbaar wil maken.

Er is een kans dat door middel van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dit onderzoek alsnog openbaar gemaakt dient te worden.

Update: Na de commotie in de media heeft NPO goedkeuring gegeven om alsnog het rapport openbaar te maken.

Lees hier de reactie van de NPO

1 Trackback / Pingback

  1. Dit zijn de 10 populairste Spreekbuis-artikelen van 2018

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*