NPO reageert op uitspraken Sander Dekker

Gisteren gaf de staatssecretaris aan meer openheid te willen over de uitgaven van de publieke omroep.

Via onderstaande 7 punten reageert de NPO op de uitlatingen van Dekker:

  • Verantwoording over de inzet van middelen ziet de NPO als een vanzelfsprekendheid. Wij willen het publiek laten zien dat middelen effectief en efficiënt worden ingezet.
  • De staatssecretaris heeft de NPO al met de net inwerking getreden nieuwe Mediawet een speciale opdracht gegeven. De raad van bestuur moet voortaan zorgdragen voor een doelmatige inzet van de middelen. NPO is blij dat de Staatssecretaris in het artikel van vandaag daar nog een keer de nadruk oplegt. Uitwerking van deze nieuwe taak is voor NPO in 2017 topprioriteit.
  • NPO legt financiële verantwoording af via het jaarverslag en via het Commissariaat voor de Media.

  • Deze rapportage geeft inzicht in de kosten en kostenontwikkeling van netten, zenders en domeinen, want we rapporteren over de volgende onderdelen:

• Kosten per net en zender, zowel begroting als realisatie
• Kosten per net en zender verdeeld naar domeinen (zoals nieuws, opinie, expressie en kennis), zowel begroting als realisatie
• Kosten per net en zender verdeeld naar directe programmakosten categorieën, zowel begroting als realisatie

  • Het Commissariaat ziet toe op de rechtmatigheid van de besteding. Daarmee is wat NPO betreft de cirkel rond.
  • NPO rapporteert geen kosten van afzonderlijke programmatitels. Kosteninformatie op titelniveau brengt o.i. de onafhankelijkheid van de publieke omroep in het geding. We willen onze, in de Mediawet verankerde onafhankelijkheid bewaren. We willen voorkomen dat er via discussies over de financiering van afzonderlijke titels inhoudelijke bemoeienis ontstaat over programma’s. De NPO moet in het maken van financiële en programmatische keuzes altijd onafhankelijk blijven ten aanzien van overheid en politiek. Op de rechtmatige inzet ziet het CvdM toe; het CvdM kan alle informatie opvragen voor het uitoefenen van deze taak, ook op titelniveau.
  • Het opnieuw aanpassen van de mediawet is onnodig, de nieuwe wet biedt ons nu al nieuwe instrumenten om te sturen op doelmatigheid. Zie hierboven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*