NPO legt omroep ON! tweede sanctie op in een jaar tijd

De raad van bestuur van de NPO heeft omroep Ongehoord Nederland (ON!) een tweede financiële sanctie binnen een jaar tijd opgelegd. Het gaat om een bedrag van 56.065,45 euro. De NPO is van oordeel dat de aspirant-omroep sinds de toetreding tot het publieke bestel de wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht niet nakomt. Daarbij gaat het met name om het niet handelen in overeenstemming met de publieke waarden en het niet willen voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen. Dit heeft een enorme negatieve impact op de integriteit en reputatie van de publieke omroep en legitimeert het opleggen van een tweede financiële sanctie.  

De NPO heeft ON! diverse malen aangesproken om zich aan de binnen het omroepbestel geldende regels en de geldende publieke waarden te houden. ON! geeft daar nog steeds onvoldoende gehoor aan en interpreteert de binnen het bestel geldende regels ten onrechte naar eigen inzicht. De NPO heeft al eerder bekendgemaakt dat in de uitzending van het programma Ongehoord Nieuws op 15 september 2022 de grens is bereikt wat betreft racistische of discriminerende uitlatingen. De eigen reactie van ON! op deze uitzending heeft het gebrek aan samenwerking sindsdien alleen maar vergroot. Het ontbreken van enige zelfreflectie over hun eigen optreden, het consequent doen voorkomen alsof ON! zelf slachtoffer is van de situatie, en het publiekelijk afvallen van andere partijen uit het publieke bestel – waaronder de Ombudsman – is niet aanvaardbaar. Recent heeft het NPO-bestuur de directie van ON! hierop opnieuw aangesproken in een apart onderhoud. De raad van bestuur van de NPO kwalificeert deze overtreding als ernstig en hoopt dat deze tweede sanctie – in samenhang met de eerdere sanctie van 93.442,43 euro die gebaseerd was op het eerste rapport van de Ombudsman vanwege overtreding van de Journalistieke Code NPO – leidt tot samenwerking van de kant van ON! en het respecteren van de geldende regels. De tweede sanctie komt neer op 1,5 % van het voor ON! vastgestelde jaarbudget voor het jaar 2022. De nieuwe sanctie houdt rekening met het feit dat ON! een aspirant-omroep is, er eerder al een sanctie is opgelegd en ON! – ondanks de budgettaire inhouding – redelijkerwijze in staat moet blijven om uitvoering te geven aan haar missie. De raad van bestuur heeft het besluit op 20 december genomen en samen met een uitgebreide onderbouwing schriftelijk aan ON! meegedeeld. Het besluit is vandaag openbaar gemaakt en in te zien via https://over.npo.nl/download/nl/2031

Op dit moment nog geen verzoek aan staatssecretaris
De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een schriftelijk verzoek te doen aan de staatssecretaris om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Dit is nu nog niet aan de orde. De raad van bestuur van de NPO ziet het als een vereiste dat ON! de geldende regels binnen het omroepbestel, waaronder ook de Journalistieke Code NPO, ten volle respecteert. De raad van bestuur heeft kennisgenomen van het tweede rapport van de Ombudsman van 30 november 2022 waarbij de Ombudsman vastgesteld heeft dat de Journalistieke Code NPO opnieuw is geschonden. De NPO zal hierover begin 2023 een standpunt bekendmaken. 

2 Comments

  1. Het is duidelijk dat de NPO redenen zoekt om Ongehoord Nederland uit het omroepbestel te verwijderden. En we mogen met zijn allen bijna het jaar 2023 inluiden maar hier is weer een schitterend ouderwets Nederlands spreekwoord van toepassing:

    wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok (=als je kritiek wil hebben op iemand, vind je altijd wel een reden).

    Wee je gebeente als je als omroep op de NPO politici van de PVV, FVD, BVNL en SGP positief benaderd want dan zal men de toorn van D66 deelvallen.

    Staatssecretaris Uslu heeft hier het laatste woord over? Die is van D66. Wat een toeval. Niet dus. En de uitkomst is dan wel te voorspellen.

  2. Helemaal mee eens! ON! moet kapot en verdwijnen omdat ze de waarheid laten zien/horen welke D666 niet welgevallig is. D666 en vrienden (Rutte4) zijn zover doorgedrongen in omroepen, NOS, rechtelijk macht etc. dat alles wat niet in het straatje past van hun denken moet worden verwijderd. Democraten 66? Wij maken de dienst uit in het kader van WEF doelstelling. Ons land gaat kapot door dezes!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*