NPO Begroting 2021: veel extra kosten door Covid-19

In de zojuist gepubliceerde Begroting 2021 meldt NPO dat Covid niet alleen enorme impact heeft gehad op de programmering, maar dat ook extra kosten met zich meebrengt.

NPO: ‘Het is nu al duidelijk dat de jaren 2020 en 2021 in veel opzichten bijzondere jaren zullen worden door het coronavirus (COVID-19). De crisismaatregelen om de gevolgen van het coronavirus te bestrijden, hebben veel invloed gehad op de programmering van de NPO, wat ertoe heeft geleid dat veel programma’s en evenementen in 2020 zijn geannuleerd, verplaatst of aangepast, wat extra kosten met zich meebrengt.’

Deze extra kosten worden zoveel mogelijk opgevangen binnen de wijzigingen in de programmering, onder andere doordat programma’s en evenementen vervallen of naar 2021 worden doorgeschoven. Dit is echter volgens NPO niet voldoende, waardoor ook budgetten van toekomstige programmering moeten worden aangesproken. Tevens is sprake van een aanzienlijke daling van Ster-inkomsten.

De verwachte schade die de NPO door extra kosten COVID-19 oploopt, is substantieel en bestaat uit zowel frictie- als meerkosten. Zonder overheidssteun ontkomen NPO en de omroepen er niet aan om extra middelen in te zetten die ten laste gaan van andere toekomstige programmering. De omvang van de extra kosten in 2020 is op dit moment nog niet exact bekend.

De wereldwijde COVID-19-pandemie heeft er ook toe geleid dat de belangrijke superevenementen (in 2020 waren dit de Olympische Zomerspelen in Japan, het EK Voetbal en de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam) verplaatst zijn naar 2021. De NPO had hiervoor de middelen 33,2 miljoen euro (19,8 miljoen euro voor Olympische Spelen en EK Voetbal en 12,4 miljoen euro voor het Eurovisie Songfestival) aangevraagd en beschikbaar gekregen in de begroting 2020. Deze middelen zijn niet aangewend in 2020 en zullen om de rechten- en productiekosten te kunnen dekken opnieuw moeten worden ingezet voor de genoemde superevenementen in 2021.

NPO: ‘De effecten van de programmering op de langere termijn zijn op dit moment nog niet in te schatten en hangen ook mede af van een van de maatregelen die de Nederlandse regering neemt of bij een eventuele tweede golf opnieuw gaat nemen. Wel is duidelijk dat programma’s die worden voorbereid voor 2021, zoals documentaires (w.o. reisprogramma’s) en dramaproducties, anders gemaakt moeten worden en hogere kosten met zich meebrengen.’


3 Comments

  1. Weer een mooi excuus van NPO om meer geld te vragen
    Natuurlijk zal er weer meer geld naar de protégé van de politiek gaan.

  2. Maar toch ook veel bezuinigingen? Niet meer met die onnodige 3/4 mensen naar een Champions League wedstrijd terwijl twee hadden kunnen volstaan, commentator zit lekker in de studio, geen reiskosten, kom op zeg, genoeg bezuinigingen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*