Normen en waarden bij de publieke: een kwestie van training of cultuurverandering?

Bij het NPO Radio 1-programma Spraakmakers werd vandaag een debat gevoerd over het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, met een focus op NPO. Leidinggevenden worden aangemoedigd om trainingen en cursussen te volgen, waaronder een e-learning van 30 minuten, om de werksfeer veiliger te maken.

Hoewel de e-learning verplicht is, zijn er vragen gerezen over de effectiviteit ervan. Michiel de Vries, hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit, benadrukte dat het niet alleen gaat om het vergaren van kennis, maar om het veranderen van diepgewortelde normen en waarden, wat niet binnen een kort tijdsbestek te realiseren is.

De discussie draaide ook om het betrekken van werknemers bij deze bewustwordingsinspanningen. Francisca Schröer van een uitgeverij van Psychologische Testen benadrukte het belang van het bewustzijn bij werknemers om hun eigen grenzen te herkennen en aan te geven.

Er was echter ook weerstand tegen het idee van verplichte cursussen, waarbij sommigen vreesden dat het zou kunnen leiden tot een angstcultuur op de werkvloer. Oscar Westra van Holthe, een onafhankelijk vertrouwenspersoon, wees op de aanwezigheid van blinde vlekken in elke organisatie en benadrukte het belang van het samen vaststellen van grenzen en afspraken.

Al met al lijkt het creëren van een veilige werkomgeving een complexe kwestie te zijn die moeilijk te vatten is in een korte e-learning. Laura Adèr van Fairspace onderstreepte het belang van praktijkgerichte toetsing en het maken van duidelijke afspraken om daadwerkelijk een verschil te maken in het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*