Nieuwe motie voor betere ondersteuning Friestalige media

Op 27 maart 2024 heeft Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie), samen met mede-indieners Inge van Dijk, Van Nispen, Soepboer, en De Hoop, een motie voorgesteld ter verbetering van de ondersteuning voor Friestalige media. Na uitvoerige beraadslagingen in de Tweede Kamer is geconstateerd dat, volgens het adviescomité van de Raad van Europa, de positie van Friestalige media kwetsbaar is. Dit komt door een gebrek aan wettelijke verankering en de afhankelijkheid van bestuursakkoorden voor financiering.

De motie benadrukt dat makers van Friestalige producties belemmeringen ondervinden bij het aanvragen van subsidies vanuit het Filmfonds en het NPO-fonds. Als reactie hierop verzoekt de motie de regering om, in overeenstemming met het advies van de Raad van Europa en in samenspraak met Friestalige media-aanbieders, te zorgen voor een wettelijke borging van het Friestalige media-aanbod. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door aanpassingen in de Mediawet of de Wet gebruik Friese taal.

Daarnaast wordt de regering verzocht om te waarborgen dat Friestalige producties niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk makkelijker toegang krijgen tot financiering via het Filmfonds en het NPO-fonds. Deze toegang moet niet alleen verzekerd, maar ook actief bevorderd en bekendgemaakt worden onder de betreffende producenten.

Met deze motie hopen de indieners de toekomst en ontwikkeling van Friestalige media in Nederland te versterken en te verzekeren.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*