Nieuwe NPO-afdeling wil strategische samenwerkingen versterken

De nieuwe NPO-afdeling ‘Partnerships en zakelijk beleid’ houdt zich sinds 1 januari bezig met bestaande én nieuwe samenwerkingen tussen de NPO en belangrijke strategische partners.

“Het doel hiervan is tweeledig; de samenwerking versterken, maar ook eerste stappen zetten richting mogelijke nieuwe partners, zoals bepaalde publieke organisaties. Samen kijken we hoe elkaar verder kunnen brengen”, verduidelijkt Joost Baak, manager van de nieuwe afdeling.

Baak vormt samen met Koen Parren (senior adviseur) de nieuwe afdeling. De afdeling richt zich dit eerste jaar vooral op samenwerkingsverbanden met ‘de grootste potentiële toegevoegde waarde’.

 “In veel gevallen zullen wij vooral het escalatiepunt zijn, het overkoepelende beleid bepalen en zorgen voor coördinatie binnen NPO-organisatie”, verduidelijkt Parren. De afdeling onderhoudt in die gevallen nauw contact met de NPO-onderdelen die het eerste aanspreekpunt voor de partner zijn.

Sommige partners hebben voor verschillende onderwerpen andere aanspreekpunten binnen de NPO. Zoals KPN die naast met Dutch Core voor het kopen van programma’s contact heeft met onze afdeling distributie in het kader van de distributie-onderhandeling. Netflix koopt via Dutch Core, maar benadert via de omroepen ook de directie video voor coproducties. Baak: “Die situatie verandert niet maar in dit soort gevallen is het goed dat er een afdeling is waar dit bij elkaar komt. De afdeling kijkt integraal naar het zakelijk beleid, bijvoorbeeld op het gebied van rechtenverwerving en -exploitatie.”

Naast belangrijke partners als KPN, Ziggo en verenigde tv-producenten zoals NCP en NAPA, ziet het team ook kansen in samenwerking met andere publieke organisaties en de culturele sector. Baak besluit: “Onze zakelijke strategie richt zich uiteraard op het belang van onze kijkers en luisteraars en onze wettelijke taak maar ik geloof dat er grote uitdagingen zijn die we delen met onze partners. Hoe blijf je als publieke organisatie zichtbaar en toegankelijk in een toekomst die mogelijk wordt gedomineerd door Big Tech-platforms? Het zijn voorbeelden van uitdagingen die we delen met andere organisaties. De afdeling wil op deze vlakken de samenwerking opzoeken en vormgeven.”

1 Comment

  1. Als je een afdeling als deze nodig hebt, zegt veel over andere afdelingen binnen de NPO. Ik denk dan vooral aan bureaucratie, hokjesdenken en weinig flexibiliteit.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*