Nieuwe Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019

Het Commissariaat voor de Media heeft de Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019 (officieel: Beleidsregels omtrent de toelaatbaarheid, herkenbaarheid en afbakening van reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van publieke media-instellingen 2019) vastgesteld.

Met deze beleidsregels geeft het Commissariaat voor de Media invulling aan artikel 2.98 van de Mediawet dat de voor televisie- en radioprogramma’s geldende regels voor reclame en telewinkelen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing verklaart op het overige media-aanbod van de publieke media-instellingen. Naar aanleiding van een (interne) evaluatie en aansluitende (online) consultatie heeft het Commissariaat voor de Media besloten tot diverse aanpassingen. 

Als algemeen uitgangspunt is nu in de beleidsregels opgenomen dat in het online aanbod van publieke media-instellingen aantoonbaar minder reclame voorkomt dan binnen vergelijkbaar media-aanbod van commerciële aanbieders. In de toelichting van de beleidsregels worden een aantal randvoorwaarden en parameters voor een vergelijkend onderzoek genoemd, die ervoor moeten zorgen dat een vergelijking van reclame binnen publiek en commercieel online media aanbod op een representatieve en objectieve wijze plaatsvindt. Naar het oordeel van het Commissariaat voor de Media wordt het onderscheid tussen publieke en commerciële mediadiensten zo beter gewaarborgd dan via gedetailleerde maxima voorschriften voor reclame banners en pre-roll reclames, die zich in de online omgeving moeilijk laten handhaven.

De beleidsregels maken ook duidelijk dat het mediawettelijke reclameverbod voor medische behandelingen alleen betrekking heeft op medische behandelingen die uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn. Op deze wijze wordt duidelijker dan voorheen aangesloten bij de definitie uit de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Voorts zijn vele inmiddels gedateerde termen en begrippen uit de toelichting geschrapt of vervangen. Tot slot is gekozen voor de aanduiding ‘Beleidsregels’ en niet meer Regeling (houdende beleidsregels), zoals het geval was bij de vorige versie uit 2011. Dit is consistent met de benaming van andere beleidsregels of regelingen van het Commissariaat voor de Media en maakt het onderscheid tussen beide instrumenten daarmee helderder. 

Bekijk de Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*