Mohandis (PvdA): wil fundamenteler debat over lokale omroepen

Tijdens de recente Tweede Kamer-vergadering benadrukte PvdA-Kamrlid Mohandis het belang van streek- en lokale omroepen in het Nederlandse mediadebat. Hij wees op de verwachte voortgangsbrief, waarmee hij en andere Kamerleden een fundamenteler debat willen voeren over de toekomstige inrichting van deze omroepen.

Mohandis erkende dat lokale omroepen tijdens mediadebatten vaak op de achtergrond blijven in vergelijking met de nationale en regionale tegenhangers. Hij benadrukte dat de kern en zorgplicht van streekomroepen moet zijn om zich diep in de samenleving te verankeren en dit wettelijk te waarborgen. Het doel is om ervoor te zorgen dat lokale gemeenschappen zich niet vervreemd voelen.

De PvdA-politicus benadrukte ook het belang van professionalisering en samenwerking om te zorgen dat lokale content behouden blijft. Hij riep de staatssecretaris op om voortdurend stappen te zetten in deze richting en vroeg om haar visie op dit onderwerp.

Mohandis: “We hebben het bij mediadebatten vaak over de NPO, alles daaromheen en de regionale omroepen. We weten ook dat de lokale omroepen er in het debat soms wat bekaaid vanaf komen. Dat komt ook doordat de agenda soms erg dominant is met alles wat landelijk en regionaal is. Lokaal is dan toch iets van gemeenten. Voor ons zijn een paar uitgangspunten relevant als wij straks in die voortgangsbrief doorkijken naar een eventueel wetsvoorstel. Dat is ook door verschillende briefschrijvers aan ons gemeld. Denk bijvoorbeeld aan het punt hoe ervoor te zorgen dat streekomroepen geen regionale omroepen worden, dat helder is dat het hun taak en zorgplicht is om die kern in de haarvaten van de samenleving te blijven en dat zo wettelijk te borgen dat we voorkomen dat acht kernen zich vervreemden van hun omroep omdat de streek niet aanspreekt. Maar die professionalisering en die samenwerking zijn cruciaal om te garanderen dat lokale content overeind blijft.”

Staatssecretaris Uslu heeft gereageerd op de uitspraken van de heer Mohandis, die zij als een aanmoediging van haar beleid ziet. Uslu heeft aangekondigd dat zij in een brief, die begin volgend jaar verwacht wordt, zal ingaan op de planning. Uslu benadrukte haar steun voor de private journalistiek op regionaal en lokaal niveau en noemde haar investeringen via diverse fondsen en initiatieven. Zij heeft toegezegd om in een eerder beloofde brief, gepland voor medio 2024, de effecten voor de private pers te bespreken en de elementen uit de genoemde motie hierin op te nemen.

3 Comments

  1. Heel veel, niet alle dus, hier bij mij in de buurt vinden het nogal interessant om de “lokale” hitparade uit te zenden.
    Dat deden ze als piraat ook al maar nu gelegaliseerd. En maar aan “pielen”. Maar het lokale nieuws e.d. is ver te zoeken. Wel handig zo hoeft de overheid geen “geheime zenders” op te sporen.
    De regionalen voorzien wel in een behoefte.

  2. Zoals ik al omschreef via: Media Park Hilversum,het belang van de Regionale omroepen,maar ook zoals RTV Arnhem vervullen een belangrijke positie:muziek uit je eigen stad en Regionale TV/Radio-omroepen.Mijn voorstel:geeft de lokale/regional omroepen meer financiele ruimte,en ik heb totaal geen behoefte aan onze (staatsomroep) de NPO,de omroep-wereld verandert,verander mee,vooral de jonge kijkers/luisteraars moet je op een andere manier benaderen,en dat past niet meer via onze verouderde omroep-bestel.Besteedt de verplichte omroep-bijdrage verdisconteerd in onze belasting-system,vooral door de globalisering in ons Nederland,kijken vooral de medelanders via hun Schotel naar hun eigenland van herkomst.En ook via:internet-radio zijn er globaal 20.000 digitale radio-kanalen te ontvangen,in een uitstekende digitale geluidskwaliteit.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*