Mogelijke tv-comeback Martine Bijl

Mar­ti­ne Bijl keert waar­schijn­lijk dit jaar te­rug als pre­sen­ta­tri­ce van ‘Heel Hol­land bakt’. Vol­gen­de week valt hier­over een be­sluit, ver­telt An­dré van Duin die haar af­ge­lo­pen sei­zoen ver­ving.

Mar­ti­ne Bijl werd in sep­tem­ber 2015 ge­trof­fen door een her­sen­bloe­ding. An­dré van Duin hoopt dat ze vol­doen­de is her­steld om de pre­sen­ta­tie van ‘Heel Hol­land bakt’ weer voor haar re­ke­ning te ne­men. „Het zou kun­nen dat ik nog een sei­zoen doe hoor, maar waar­schijn­lijk gaat Mar­ti­ne het doen, dat hoop ik in ie­der ge­val van gan­ser har­te”, zei An­dré gis­te­ren in de och­tend­s­how van Lex Gaart­huis op Ra­dio 10. De ko­miek pre­sen­teert in dat ge­val nog wel de na­be­schou­wing ‘S­maakt naar meer’. “Maar vol­gen­de week wordt daar een be­slis­sing over ge­no­men. Ze moet dat be­sluit zelf ma­ken, want ze heeft een ver­schrik­ke­lijk jaar ach­ter de rug. Het gaat een stuk be­ter met Mar­ti­ne, dus ik hoop echt dat ze het ge­woon kan doen dit jaar.”

An­dré van Duin vier­de gis­te­ren zijn ze­ven­tig­ste ver­jaar­dag, maar is niet van plan het rus­ti­ger aan te doen. Hij speelt dit jaar de hoofd­rol in de dra­ma­se­rie ‘Po­gin­gen iets van het le­ven te ma­ken’.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*