Minister Slob: ‘Divibokaal is interne aangelegenheid van NOS’

Naar aanleiding van de ophef rondom het Divibokaal heeft Minister Slob schriftelijk gereageerd op Kamervragen van El Yassini (VVD) en Bosma (PVV). De wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven qua vorm en inhoud is volgens de Minister een zaak van NOS zelf.

Slob ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de deskundigheid en objectiviteit van de NOS. ‘De uitspraak van de NPO ombudsman dat er geen bewijs is voor de conclusie dat de NOS diversiteit boven deskundigheid zou stellen sterkt mij in deze overtuiging’, aldus de Minister verantwoordelijk voor mediazaken.

Volgens Slob heeft de redactie van de NOS geprobeerd om invulling te geven aan zijn wettelijke taak om een zo breed en divers mogelijk publiek aan te spreken door een zo evenwichtig mogelijke weerspiegeling van de samenleving in zijn media-aanbod te realiseren.

Slob: “Het verzorgen van evenwichtig en kwalitatief hoogstaand journalistiek media-aanbod behoort tot de taak van de NOS. Het in beeld brengen van diverse bronnen en vertellen van verschillende verhalen draagt juist bij aan de kwaliteit van journalistieke producties. Ik twijfel niet aan de intenties van de NOS, maar begrijp wel de gevoeligheid rondom dit thema. In het licht van de publieke verantwoording die de publieke omroep moet afleggen past het dat de NOS haar doel en werkwijze toelicht, daarover met haar publiek in discussie gaat en daar waar nodig aanpast. Ik zie ook dat dit gebeurt. Inmiddels is de NOS met de Divibokaal gestopt. Welke personen bij de NOS om welke reden tot nu toe een bokaal hebben gekregen betreft een interne redactionele aangelegenheid. Daarin past bemoeienis vanuit de overheid niet.”  

VVD-kamerlid El Yassini maakte zich zorgen om de privacy-issues bij het bijhouden van een database met persoonlijke gegevens (‘divibase’). Minister Slob gaat er vanuit dat NOS conform de AVG handelt en dat de Autoriteit Persoonsgegevens hier verder over gaat.

Slob: ‘Het is een gebruikelijke werkwijze binnen de journalistiek om een interne database van mogelijk te benaderen bronnen bij te houden voor het maken van een journalistiek item. De NOS heeft mij laten weten bij de opstelling van de Divibase ook te hebben gekeken naar de privacyaspecten en deze te hebben getoetst aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ik vertrouw er op dat de NOS met het opstellen en hanteren van de database conform de AVG handelt, maar het is niet aan mij om hierover een oordeel te vellen. Dat is de taak van de Autoriteit Persoonsgegevens.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*