Mediastad in de ban van Top 2000

De laat­ste drie da­gen van 2017 staat Hil­ver­sum he­le­maal in het te­ken van de Top 2000. Tij­dens het nieu­we eve­ne­ment ‘Li­ve 2000’, uit de ko­ker van Hil­ver­sum Mar­ke­ting, zijn er over­al in de Me­dia­stad li­ve­-op­tre­dens van bands, eten en drin­ken en an­de­re ac­ti­vi­tei­ten die een link heb­ben met de po­pu­lai­re Top 2000, die op dat mo­ment live uit­ge­zon­den wordt door NPO Ra­dio 2 van­uit Beeld & Ge­luid op het Me­dia­park.

Tien­dui­zen­den be­zoe­kers uit het hele land rei­zen de­zer da­gen af naar Hil­ver­sum om een half uur van de uit­zen­ding bij te kun­nen wo­nen. Kaar­ten daar­voor wa­ren ook dit jaar weer in een uur uit­ver­kocht. De ge­meen­te pro­beert deze be­zoe­kers met Live 2000 te ver­lei­den om er een dag­je Hil­ver­sum van te ma­ken. Daar wor­den ook spe­ci­a­le taxi’s en bus­jes voor in­ge­zet tus­sen het Top 2000 café en het cen­trum.

De Top 2000-activiteiten bestaan onder andere uit Tribune 2000 Live-concerten op het Marktplein. In het cen­trum en op de Gijs­brecht van Am­stel­straat is de ra­dio-uit­zen­ding via spea­kers live te vol­gen. Trou­ba­dours van Mu­ziekids spe­len zo­wel op de Gijs­brecht als in de stad mu­ziek uit de lijst. In Hil­verts­hof tre­den ko­ren op. (Ho­re­ca)on­der­ne­mers ha­ken aan met spe­ci­a­le Top 2000 me­nu’s.

Lees het hele artikel vandaag in dagblad Gooi en Eemlander.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*