Mediapodia als visitekaartje van Mediastad

Pro­gram­meer­ba­re me­dia­po­dia moe­ten in Hil­ver­sum op pro­mi­nen­te plek­ken een me­dia­rou­te gaan vor­men.

De zo­ge­naam­de ’me­di­a­mi­le’ moet er­voor zor­gen dat Hil­ver­sum voor be­zoe­kers nog meer de uit­stra­ling krijgt van de me­dia­stad. Me­diaMonks, Voda­fo­neZig­go, Me­dia Park, Mu­se­um Hil­ver­sum en Beeld en Ge­luid ma­ken sa­men met de ge­meen­te het vi­si­te­kaart­je mo­ge­lijk.

Vol­gens me­dia­wet­hou­der Wi­mar Jae­ger moet er op de ver­schil­len­de po­dia in de stad al­tijd iets te doen zijn. De ac­ti­vi­tei­ten staan met el­kaar in ver­bin­ding waar­door be­zoe­kers op meer­de­re plek­ken in Hil­ver­sum ko­men. ,,De con­tent die wordt ge­maakt door een be­zoe­ker bij een Beeld en Ge­luid-work­shop, is die­zelf­de dag te zien op de scher­men van The Brid­ge”, geeft Jae­ger als voor­beeld.

De po­dia ko­men te staan op het sta­ti­ons­plein, de Kerk­brink, het Me­dia­park, het Markt­plein, MCO en de Vor­stin. Ze krij­gen na­men uit de pro­duc­tie­ke­ten, zo­als de lens, de pro­jec­tor of de ar­tiest. De lan­ce­ring van de Me­dia Mile vindt plaats voor­af­gaand aan Du­dok in Con­cert op 6 sep­tem­ber 2017. Be­gin 2018 moe­ten alle po­dia ope­ra­ti­o­neel zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*