Kees Sorgdrager overleden

Jour­na­list en te­le­vi­sie­ma­ker Kees Sorg­dra­ger is gis­te­ren op 80-ja­ri­ge leef­tijd in zijn wo­ning in Am­ster­dam over­le­den.

In de ja­ren zes­tig be­gon Sorg­dra­ger als leer­ling-jour­na­list bij het Haar­lems Dag­blad. In 1973 pre­sen­teer­de hij voor de NOS de uit­zen­din­gen over de Wa­ter­ga­te-af­fai­re, het po­li­tie­ke schan­daal dat toen­ma­lig VS-pre­si­dent Ri­chard Nixon ten val bracht. Sorg­dra­ger is voor­al be­kend ge­wor­den door zijn me­de­wer­king aan en pre­sen­ta­tie van het tv-pro­gram­ma ’Den Haag Van­daag’. Naast tv-werk pre­sen­teer­de Sorg­dra­ger ook de NPO-ra­dio­pro­gram­ma’s ‘OVT’ en ’Met het oog op mor­gen’.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*