Juryrapport NL Awards 2020

Vandaag zijn de winnaars bekendgemaakt van de NL Awards, de onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. Hieronder is het gehele juryrapport over de genomineerden en winnaars te lezen.

Het juryrapport van de NL Awards 2019 is opgesteld door juryleden Rein Tolsma, Karlijn Houterman, Susanne de Kroon, Annewil Neervens, Botte Jellema, Kirsten Jassies, Bert Huisjes, Joris Gerritsen, Jessica Swinkels, Vicky Serao en Richel Bernsen.

EIGEN NIEUWS
De inzendingen in deze categorie variëren in vorm en lengte, van online dossiers met nauwelijks bewegend beeld tot zeer uitgebreide verslaggeving van een nationale ramp. Niet alle inzendingen waren volgens de jury de beste representatie van de berichtgeving. De genomineerde nieuwsproducties slagen er alle drie in om nieuwe feiten boven tafel te krijgen van spraakmakende regionale onderwerpen die landelijk resoneren. Journalistiek vakmanschap, onderzoek en een sterk eigen netwerk werpen bij alle drie hun vruchten af.

OMROP FRYSLÂN & RTV NOORD ONDERZOEK MSC ZOE
Goos de Boer, Eva Meesterberends, Remco de Vries, Marije Klijnstra, Janjelle Ringnalda, Douwe Boersma, Marijke de Boer, Steven Radersma en Eddy Zwever
De MSC Zoe, een enorm containerschip uit Panama, verliest begin 2019 voor de Waddenkust 342 containers. De stranden liggen bezaaid met troep en mensen maken zich kwaad en ongerust over de grote scheepvaart op de Noordzee. Omrop Fryslân en RTV Noord slaan de handen ineen en starten een groot onderzoek. De journalisten, verslaggevers en bureauredacteuren spreken met bronnen, doen data- en documentenonderzoek en draaien een reportage in de Rotterdamse haven. Het onderzoek brengt nieuwe feiten boven tafel over de industrie achter de containerscheepvaart. De verontrustende bevindingen zijn zowel landelijk als regionaal van invloed geweest op politieke agenda’s.

RTV NOORD GASDOSSIER: DE NAM DREIGT GASKRAAN DICHT TE DRAAIEN
Mario Miskovic, Sven Jach
Miskovic en Jach zetten door in hun zoektocht naar onthullende nieuwe informatie over dit voor hun regio zeer relevante onderwerp. De kern van dit onderzoek is de dreigende uitspraak van de NAM-directie om de Groningse gaskraan eerder dicht te draaien dan ‘praktisch’ zou zijn voor Nederland. De journalisten graven diep en nauwkeurig, benutten de kennis van veel bronnen en weten hun kansen goed te benutten. Hun ontdekkingen presenteren ze in een relevant en mooi dossier met maatschappelijk impact. Ze initiëren een WOB-procedure en krijgen ook onderhands belangrijke vertrouwelijke informatie toegespeeld. Een jaar na de start van het onderzoek, leidt de publicatie ervan tot verontwaardigde reacties van Tweede Kamerleden.

OMROEP WEST OMROEP WEST STELT INTEGRITEIT HAAGS STADSBESTUUR AAN DE KAAK MET AANGIFTES TOT GEVOLG
Lot van Bree

Van Bree van Omroep West krijgt een mooie scoop in handen als de omroep een opname in handen krijgt uit het overleg tussen de Haagse fractievoorzitters en de Commissaris van de Koning over de aanstelling van een waarnemend burgemeester. Het feit dat Omroep West de gelekte informatie in handen krijgt toont hun positie in de regio aan als geloofwaardige en betrouwbare regionale mediapartij. De impact van de publicaties van Van Bree, waarin het gebrek aan integriteit en het onzorgvuldig handelen van de Haagse gemeenteraad pijnlijk wordt blootgelegd, is niet gering. Het gevolg zijn twee aangiftes; één over het lekken uit de vertrouwenscommissie voor de benoeming van burgemeester Krikke en één vanwege de gelekte opname. De omroep zendt delen uit van de gelekte geluidsopname, een opzienbarend inkijkje in de vertrouwelijke bijeenkomst over de opvolging van burgemeester Krikke. Het is een uitzending die meer onthult dan het Haagse stadsbestuur lief is. wDe hoofdredacteur legt op West.nl uitgebreid verantwoording af over de gemaakte keuzes.

DE WINNAAR
Ze zochten en vonden, ze beten hun tanden erin vast en wisten nieuwe feiten boven tafel te krijgen. Feiten die leidden tot Kamervragen en grote verontwaardiging. Mario Miskovic, Sven Jach, winnaars in de categorie Eigen Nieuws laten met Gasdossier: de NAM dreigt gaskraan dicht te draaien van RTV Noord niet alleen zien dat zij hun journalistieke metier verstaan, maar tonen dat regionaal nieuws nationale impact kan hebben.

JONG TALENT
De jury is onder de indruk van de veelzijdigheid van de jonge talenten. Bij alle drie de genomineerde talenten valt naast hun originaliteit ook hun brede kennis en inzetbaarheid op. De genomineerden lijken zich te ontwikkelen tot zelfstandige creatievelingen met elk een eigen signatuur.

OMROEP BRABANT
NICOLE MELCHERS
Nicole Melchers kent Brabant goed en weet wat Brabanders voelen. Bovendien weet ze dit vervolgens om te toveren tot online video’s die de doelgroep raken en waar de creativiteit vanaf spat. In het afgelopen jaar maakte ze een aantal filmpjes dat zelfs viral ging. Melchers is betrokken bij idee en concept, via regie op locatie tot de eindmontage. Hoewel haar rol zich meer op de achtergrond afspeelt, heeft haar werk duidelijk een eigen signatuur en een eigen geluid.

L1
RIËL LINSSEN
Riël Linssen, een vlotte jongen en sinds twee jaar werkzaam bij L1, is een echte verhalenverteller. Hij is veelzijdig en zijn montages zijn helemaal van nu, lekker snel en op de muziek gesneden. Daarnaast toont hij zich een originele verslaggever bij evenementen. Hij is niet vies van ‘participerende journalistiek’ en draagt naast televisie ook verhalen aan voor radio en online. Hij is wat je noemt een multi-talent.

RTV NOORD
MARTEN NAUTA
Marten Nauta wordt als verslaggever niet aangestuurd door een redactie maar vindt zijn nieuws zelf en bedient daar alle platformen van RTV Noord mee. Hij vindt de controle van de macht belangrijk en verliest de menselijke
maat niet uit het oog. Marten weet mensen voor de camera te krijgen en krijgt moeilijke onderwerpen goed uitgelegd. Hij probeert met nieuwe ideeën de politiek voor iedereen begrijpelijk te maken.

DE WINNAAR
Dit jonge talent heeft iets aanstekelijks, is fris en prettig om naar te kijken en heeft een fijne, onbevangen uitstraling. Hij is van alle markten thuis, bedient ogenschijnlijk moeiteloos meerdere media, doet zijn eigen montages en lijkt geen enkel avontuur uit de weg te gaan. Zijn werk is veelbelovend en de jury vindt hem een toptalent. De winnaar in de categorie Jong talent is Riël Linssen van L1.

DOCUMENTAIRE
Alle mannen in de genomineerde documentaires strijden een persoonlijke strijd. De documentaire portretten vindt de jury boeiend en overtuigend gemaakt. Hoewel de productiekosten verschillen, is de zeggingskracht van de verhalen vergelijkbaar.

OMROEP BRABANT
SCHAPENHELD
Ton van Zantvoort, Lout Donders, Marjo L’Homme
De documentaire van Van Zantvoort is een mooi document met nationale relevantie. De jury werd geboeid door het verhaal over de Brabantse schaapsherder Stijn Hilgers die knokt voor zijn kudde en voor zijn bestaan. Twee jaar lang volgden de filmmakers Hilgers, die de concurrentie met grote goedkopere maaibedrijven het hoofd moet zien te bieden en het tegelijk met zijn omgeving niet zelden aan de stok heeft. De structuur van het verhaal zit knap in elkaar, de montage is vloeiend en de gelaagdheid van het personage is mooi uitgewerkt. De Brabantse natuur door de seizoenen heen is prachtig in beeld gebracht, maar de makers verliezen zich niet in het beeld van een romantisch schaapsherdersbestaan. De hoofdpersoon gaat door diepe dalen en zonder dat het opdringerig wordt is de camera overal bij. Een stijlvol portret van een gedreven persoon op de huid gevolgd in zijn habitat.

L1 – MANNEN IN ZWART
IN DE SCHADUW VAN DE MUZIEK
Sander Selen
Deze documentaire toont een kijkje achter de schermen van de internationale muziekscene. In de film leren we een aantal verschillende karakters kennen die ieder op eigen wijze invulling geven aan hun werk achter de schermen als technici van muziekfestivals en concerten. Deze documentaire is goed gemaakt en toont een aantal Limburgers die (ook internationaal) opereren op topniveau. En daar betalen ze allemaal een prijs voor. De makers tonen naast de euforie ook de emotie bij de mannen in zwart die door hun toewijding aan hun professie, thuis het nodige hebben gemist. Zowel het camerawerk als de montage staan in dienst van het verhaal, een verrassende schets van mensen in een voor het grote publiek onbekende beroepsgroep.

OMROEP ZEELAND
OPGEVE: AMME NOOIT NIE
Margot Schotel, Milou Roemeling, Wouter Crusio, Sebastiaan Hoekman, Melvin Rijk, Ronnie van Overveld, Michel van Sluijs
In deze documentaire over de Zeeuwse Kustmarathon maken we kennis met een man die midden in de gemeenschap staat: Lein Lievense, oprichter van de Zeeuwse kustmarathon. De regionale relevantie van een documentaire over dit grootse sportevenement is evident, maar het échte verhaal van deze film is de tragische wending in het leven van Lein, en zijn vrouw Lenie. Een ongeneeslijke ziekte leidt ertoe dat Lein afscheid moet nemen van zijn rol bij het evenement en zijn eigen onafwendbare einde sneller dan wenselijk dichterbij ziet komen. De jury heeft bewondering voor hoe de makers deze wending in het verhaal hebben verweven met het
verhaal van de marathon.

DE WINNAAR
Een persoonlijk verhaal van een gedreven mens op zijn koppige zoektocht in het leven vasthoudend gevolgd door een cameraman met oog voor schoonheid heeft geleid tot dit unieke portret van een sympathiek mens. Vanaf het eerste beeld word je onweerstaanbaar meegevoerd in de ontwikkelingen. Het is knap hoe de makers erin slagen om dichtbij te blijven en toch distantie weten te houden van het hoofdpersonage. Mensen die met de natuur werken verdwijnen langzaam uit ons landschap. Dat thema is prachtig regionaal in beeld gebracht en raakt ons allemaal. De winnaar in de categorie documentaire is Omroep Brabant met
Schapenheld.

RADIOPROGRAMMA
De kwaliteit van de inzendingen was hoog. Lang niet alle inzendingen vonden hun publiek via de traditionele radio. Het is overduidelijk: podcasts maken hun onstuitbare opmars en blazen dit medium nieuw leven in.

OMROEP BRABANT
IK SLA MIJN VROUW
Wim Heesterbeek, Tobias van der Valk
Deze vierdelige aangrijpende podcastserie over huiselijk geweld bezorgde de jury kippenvel. De makers hebben twee personen gevonden, een slachtoffer en een dader, die de complexiteit van dit probleem met hun persoonlijke verhalen goed invoelbaar weten te maken. Ondanks dat de technische vormgeving meer uitgewerkt had kunnen worden en de makers de dader veel ruimte en de luisteraar weinig reflectie boden, is de impact van de verhalen groot. Op vragen als hoe kan een relatie zo ontsporen en hoe kan een pleger van huiselijk geweld zo worden, blijven antwoorden lastig te vinden. Podcasts als deze leveren belangrijke bijdragen aan het bespreekbaar maken van dit probleem waar jaarlijks meer dan één miljoen mensen in Nederland mee te maken hebben.

OMROP FRYSLÂN
BURO DE VRIES: 100 JAAR RADIO
Arjanne Nijp, Geartsje de Vries, René Koster, Martijn Engbrenghof, Linze Valk
Buro de Vries: 100 jaar radio is een levendig, zorgvuldig geproduceerd live radioprogramma op locatie in de stevige traditie van het radio maken. Het is met humor gemaakt en met inzet van vrijwel alle elementen die je bij een programma als dit tot je beschikking hebt. Verslaggever op locatie, presentatie op locatie, een muziekkorps, interessante sprekers etc. En alles klinkt als een klok. Ondanks dat niet alle juryleden het Fries machtig zijn, hebben ze met plezier geluisterd naar dit programma vanuit het dorpshuis van Weidum, de geboorteplaats van Hanso Idzerda die op 6 november 1919 het eerste aangekondigde radioprogramma maakte. Een oprecht en fraai eerbetoon aan het medium.

OMROEP GELDERLAND
VERSTRIKT
Maarten Dallinga

Maarten Dallinga maakte een vijfdelige persoonlijke podcastserie over zelfmoord. Jaarlijks overwegen naar schatting 400.000 Nederlanders om een einde aan hun leven te maken. Erover praten is een taboe. Dallinga
heeft het doortastend aangepakt in een afwisselend gemonteerde podcastserie. We horen veel sprekers, op veel locaties, in veel sferen. We leren een aantal mensen kennen en gaan, begeleid door soms welhaast betoverende muziek, we gaan met hen op reis, soms terug naar hun donkerste gedachten. De voice-overs zijn zorgvuldig en tonen momenten van (noodzakelijke) introspectie. Een bijzonder audiowerk.

DE WINNAAR
Een precair onderwerp uitmuntend behandeld. De maker toont kennis en zelfinzicht, betrokkenheid en voorzichtigheid. Deze podcastserie is technisch vlekkeloos, integer, meeslepend, deskundig en persoonlijk. Wat ontzettend knap gemaakt. De winnaar in de categorie Radioprogramma is Verstrikt van Omroep Gelderland.

RADIOPROGRAMMA
De kwaliteit van de inzendingen was hoog. Lang niet alle inzendingen vonden hun publiek via de traditionele radio. Het is overduidelijk: podcasts maken hun onstuitbare opmars en blazen dit medium nieuw leven in.

OMROEP BRABANT
IK SLA MIJN VROUW
Wim Heesterbeek, Tobias van der Valk
Deze vierdelige aangrijpende podcastserie over huiselijk geweld bezorgde de jury kippenvel. De makers hebben twee personen gevonden, een slachtoffer en een dader, die de complexiteit van dit probleem met hun persoonlijke verhalen goed invoelbaar weten te maken. Ondanks dat de technische vormgeving meer uitgewerkt had kunnen worden en de makers de dader veel ruimte en de luisteraar weinig reflectie boden, is de impact van de verhalen groot. Op vragen als hoe kan een relatie zo ontsporen en hoe kan een pleger van huiselijk geweld zo worden, blijven antwoorden lastig te vinden. Podcasts als deze leveren belangrijke bijdragen aan het bespreekbaar maken van dit probleem waar jaarlijks meer dan één miljoen mensen in Nederland mee te maken hebben.

OMROP FRYSLÂN BURO DE VRIES: 100 JAAR RADIO
Arjanne Nijp, Geartsje de Vries, René Koster, Martijn Engbrenghof, Linze Valk
Buro de Vries: 100 jaar radio is een levendig, zorgvuldig geproduceerd live radioprogramma op locatie in de stevige traditie van het radio maken. Het is met humor gemaakt en met inzet van vrijwel alle elementen die je bij een programma als dit tot je beschikking hebt. Verslaggever op locatie, presentatie op locatie, een muziekkorps, interessante sprekers etc. En alles klinkt als een klok. Ondanks dat niet alle juryleden het Fries machtig zijn, hebben ze met plezier geluisterd naar dit programma vanuit het dorpshuis van Weidum, de geboorteplaats van Hanso Idzerda die op 6 november 1919 het eerste aangekondigde radioprogramma maakte. Een oprecht en fraai eerbetoon aan het medium.

OMROEP GELDERLAND VERSTRIKT
Maarten Dallinga
Maarten Dallinga maakte een vijfdelige persoonlijke podcastserie over zelfmoord. Jaarlijks overwegen naar schatting 400.000 Nederlanders om een einde aan hun leven te maken. Erover praten is een taboe. Dallinga heeft het doortastend aangepakt in een afwisselend gemonteerde podcastserie. We horen veel sprekers, op veel locaties, in veel sferen. We leren een aantal mensen kennen en gaan, begeleid door soms welhaast betoverende muziek, we gaan met hen op reis, soms terug naar hun donkerste gedachten. De voice-overs zijn zorgvuldig en tonen momenten van (noodzakelijke) introspectie. Een bijzonder audiowerk.

DE WINNAAR
Een precair onderwerp uitmuntend behandeld. De maker toont kennis en zelfinzicht, betrokkenheid en voorzichtigheid. Deze podcastserie is technisch vlekkeloos, integer, meeslepend, deskundig en persoonlijk. Wat ontzettend knap gemaakt. De winnaar in de categorie Radioprogramma is Verstrikt van Omroep Gelderland.

ONLINE PROJECT
Bij de ingezonden regionale onlineproducties spat het regionale karakter er vanaf. Deze categorie heeft een slag geslagen ten opzichte van vorig jaar. Hoewel de impact nog niet overal goed meetbaar is, zitten deze producties vol journalistieke en technische vernieuwing.

OMROEP BRABANT
ACHTER DE BLAUWE VATEN
Joris Dirckx, Sofie van der Wal, Willem-Jan Joachems, Jasper Dingenouts
Omroep Brabant heeft op zeer innovatieve wijze een Instagram als online medium gebruikt om over de regionale drugsafvalproblematiek te vertellen. Achter de blauwe vaten is een platform op Instagram, waarbij verschillende eigenschappen werden benut om het verhaal te vertellen met stories en posts. Dit is een leuke, goed uitgewerkte manier om op een andere wijze een groot regionaal probleem aan te roeren en om Brabanders die actief zijn op Instagram hierbij te betrekken.

OMROP FRYSLÂN
JENNIFER TO THE MAX
Halbe-Piter Claus, Laura Oosterloo, Engelien Bouwman, Jaap Alkema, Irene Stenvers, Jorrit Meinsma, Jelmer Douma, Ben de Jager, Sven Nagel
De jury heeft bewondering voor hoe de makers van dit onlineproject de verschillende mogelijkheden van de beschikbare digitale kanalen hebben ingezet. Zij slagen er niet alleen in om voor de doelgroep relevante thematiek zoals alcoholgebruik, pesten en seksualiteit op een vernieuwende, spannende en interactieve manier aan te bieden. Ze weten ook de Friese taal soepel en eigentijds te integreren, wat de productie sterk regionaal maakt. De originaliteit en kwaliteit van de productie zijn hoog.

OMROEP GELDERLAND
BUITENGEWOON LIVESTREAMS
Iris Maalderink, Sanne Pauwelsen, Joris Hendrix, Marije Klein, Theo Kooijmans, Sander Otten, Laurens Tijink
Hoewel dit project niet buitengewoon interactief noch echt innovatief is, is de impact ervan groot. Mens en natuur zijn in dit project mooi met elkaar verbonden. Het leven van verschillende Gelderse dieren is dag en nacht te volgen want de streams zijn altijd live, in weer en wind, diep in een hol of hoog op een nest. De vijf Gelderse livestreams zijn heel goed bekeken, ook nationaal. Op social media zijn er veel volgers en BuitenGewoon is een begrip geworden in de regio en brengt de provincie bij een groot publiek onder de aandacht.

DE WINNAAR
Hoe gaan de media in de toekomst om met informatie voor een specifieke doelgroep? Dit project is een goed voorbeeld van hoe je dat kunt doen. De kanalen om het complexe verhaal te distribueren zijn goed gekozen,
het acteerwerk is overtuigend en de productiekwaliteit hoog. Het succesvol verweven van educatieve met fictieve content én het samenbrengen van de offline en online wereld maken dit project zeer overtuigend. De winnaar in de categorie Online project is Omrop Fryslân met Jennifer to the Max.

GOUDEN NL AWARD
De Gouden NL Award is in eerste instantie natuurlijk een prijs om de kwaliteit van de beste ingezonden productie te vieren. Ook kan de Award een positief effect hebben op andere regionale omroepen wanneer een vernieuwende productie wint. Die kwaliteit en originaliteit kan namelijk een voorbeeld zijn, kan andere omroepen en makers inspireren. Daarmee maakt een winnende productie de weg wat vrijer voor meer mooi, innoverend regionaal product. De winnaar van 2019 zal dat zeker doen. Deze winnaar draagt daarnaast ook bij aan de herwaardering van radio. De jury realiseert zich dat de betiteling radio de lading niet meer dekt. Want inmiddels bereiken prachtige spraakmakende audioproducties de luisteraar zonder tussenkomst van het medium. Dat nieuwe audioproducties zoals podcasts het audiovak verrijken staat vast. Dat deze winnaar het beste audioproduct van het afgelopen jaar is, staat voor de jury ook als een paal boven water.

DE WINNAAR
De Gouden NL Award 2019 is gewonnen door Omroep Gelderland met Verstrikt, gemaakt door Maarten Dallinga.

Luister hier naar Verstrikt

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*