Jort Kelder gaat nieuw debatprogramma prestenteren

Jort Kel­der gaat een dis­cus­sie­pro­gram­ma ma­ken. Dat ver­tel­de hij gis­te­ren bij ’WNL op zon­dag’.

„Ik wil iets doen met het ge­voel in de sa­men­le­ving, met de on­vre­de die er heerst mo­men­teel”, zei hij.

Het wordt een de­bat­pro­gram­ma met veel po­li­tiek, maar vol­gens Kel­der wordt het geen pro­gram­ma over de Twee­de Ka­mer­ver­kie­zin­gen, hoe­wel die vol­gend jaar in maart wor­den ge­hou­den. Over de in­vul­ling van het pro­gram­ma is nog niet veel be­kend.

Ver­der ver­tel­de Kel­der dat hij een spin-off zou wil­len ma­ken van zijn hui­di­ge pro­gram­ma ’Hoe heurt het ei­gen­lijk’. Als het aan hem zelf zou lig­gen, werd het een do­cu­men­tai­re­se­rie over de oude adel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*