Harry van der Molen (CDA): Kwestie Frans Klein is ‘zorgelijk’

CDA-Kamerlid Harry van der Molen meldt dat zijn fractie geen Kamervragen over de kwestie zal stellen, aangezien hij verwacht dat NPO en haar Raad van Toezicht dit zullen oppakken.

Van der Molen: ‘Het CDA zal geen kamervragen stellen. De NPO heeft een eigen integriteitscode en een Raad van Toezicht. Men moet mans genoeg zijn om een kwestie als deze verder op te pakken. Ik kan me niet voorstellen dat men er slechts kennis van neemt.’ 

Toch meldt Van der Molen aan Spreekbuis dat de situatie rondom de NPO-directeur Klein hem zorgen baart.

Van der Molen: ‘Het gegeven dat Klein betrokken is geweest bij een brievenbusfirma, om daarmee ten gunste van een familielid de fiscus te benadelen is zorgelijk. Klein vervult bij een publieke instelling, die met gemeenschapsgeld in stand wordt gehouden, een functie en wordt dan geacht in het publieke belang te handelen. Ook als het handelen buiten de strikte reikwijdte van de code van de NPO valt (belang in organisaties die met de NPO werken). Je kunt niet uit belastinggeld betaald worden en tegelijkertijd de fiscus benadelen, al is dat ten gunste van een ander. Het doel van de code is het bevorderen van integriteit en daarmee ook het bewaken van de goede naam van de publieke omroep. Ook privé-gedragingen moeten, wanneer ze op gespannen voet staan met publieke waarden waarvoor de NPO staat, meegewogen worden als deze de integriteit in twijfel trekken.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*