Half miljoen voor Max maakt het mogelijk

De stich­ting Max maakt mo­ge­lijk heeft een schen­king van 500.000 euro ont­van­gen van de Post­co­de Lo­te­rij. De stich­ting werkt aan het ver­be­te­ren van de leef­om­stan­dig­he­den van kwets­ba­re ou­de­ren.

Met de bij­dra­ge van de Post­co­de Lo­te­rij bouwt ’Max maakt mo­ge­lijk’ bin­nen twee jaar der­tig aan­leun­wo­nin­gen voor ou­de­ren in Mol­da­vië. In dit Eu­ro­pe­se land le­ven veel ou­de­ren in krot­ten, on­der zeer slech­te om­stan­dig­he­den. ,,We heb­ben met heel veel kun­nen be­rei­ken, maar we zijn nog lang niet klaar.
Met dit geld wil­len we een woon­vorm voor ou­de­ren in Mol­da­vië creë­ren, waar ze ver­zorgd wor­den en waar het in de kou­de win­ters warm is”, legt voor­zit­ter Jan Slag­ter uit.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*