EO in rooms-katholiek bolwerk

De Evangelische Omroep verhuisde in 1972 vanaf de Utrechtseweg naar de Oude Amersfoortseweg.

Directe aanleiding voor de oprichting van de Evangelische Omroep vormde een besluit van de NCRV. Die zette in 1965 een punt achter het ’ziekenuurtje’ van de Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond.

De NCGB was daar niet blij mee. Bestuurslid Johan van Oostveen zocht contact met Jan Kits, directeur van Conferentiecentrum Het Brandpunt in Doorn. In mei ’66 richtten zij met geestverwanten een actiecomité op: de NCRV moest de ziekenuurtjes, koorzang en het geestelijk lied van Johannes de Heer weer op de radio laten terugkeren. Toen de omroep geen zendtijd wilde geven, werd op 21 april 1967 de stichting De Evangelische Omroep opgericht. Met als doel, onder meer: ’de bevordering in de ruimste zin des woords, van de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio- en televisie-uitzendingen’.

Vloeken
In het begin was D.E.O. de veelzeggende afkorting voor de nieuwe omroep. Na protesten van onder meer de Bond tegen het Vloeken veranderde dit (in 1968) in E.O. Binnen twee jaar wist de omroep de grens van 15.000 leden te bereiken, en mocht (vanaf 1 april 1970) gaan uitzenden als aspirant-zendgemachtigde. In datzelfde jaar betrok de nieuwkomer in Hilversum Villa Jucunda aan de Utrechtseweg 8. Dit pand – met nr. 10 een dubbele villa – dateert uit 1909 en is ontworpen door Ludovicus Theodorus Disselhoff. Hij tekende ook Utrechtseweg 6, dat onder meer (in de jaren vijftig) onderdak bood aan het pension-hotel Brushwood.

De E.O. ging al snel op zoek naar een ruimere behuizing. Het toeval wilde dat het internaat van de Aartsbisschoppelijke kweekschool St.-Ludgerus aan de Oude Amersfoortseweg 79/79a in 1972 de deuren sloot. De laatste interne leerlingen gingen op kamers. De overgebleven fraters verhuisden naar een paar herenhuizen in Hilversum. Eerst zou het internaat verhuurd worden aan de Stichting tot huisvesting van buitenlandse arbeiders. Maar die had het nakijken, meldde Het Parool in september 1972. ’De EO verhuist straks van Utrechtseweg 8 naar Oude Amersfoortseweg 79 in Hilversum. Heeft de EO dit winnen in fotofinish te danken aan een gunstige plaats op de urgentielijst van woningzoekenden, aan prioriteitsbehandeling van woningzoekende omroepen in Hilversum of aan eenhandige makelaar?’ Daar was volgens de EO geen sprake van. ’Ons vertrouwen op de Heere is ook nu niet beschaamd geworden’, verkondigde het omroepbestuur. ’Wij hebben reeds meerdere malen voor veel moeilijkheden gestaan en hebben ervaren dat de Heere ons steeds uitkomst heeft gegeven. Wij gaven het ook nu rustig in zijn hand.’ 1972 was overigens ook het jaar dat het 50.000ste lid zich bij de EO aanmeldde, zodat de omroep in oktober van dat jaar de C-status verkreeg.

Het nieuwe onderkomen was in 1908/09 gebouwd naar een ontwerp van architect H. Nieuwenhuijsen. Die was in Hilversum in de periode 1899-1919 ook verantwoordelijk voor het r.k. zusterhuis en de St. Josephschool (later de Tagrijn) aan de Koninginneweg, een magazijn aan de St. Annastraat, een herenhuis aan de Schapenstraat en Villa Minette aan de ’s-Gravelandseweg. Nieuwenhuijsen ontwierp verder voor de Volkswoningbouwvereniging St Joseph haar eerste complex aan de Van Leeuwenhoekstraat.

Zijn U-vormige complex ’in sobere neorenaissance-stijl’ aan de Oude Amersfoortseweg bestond uit een internaat, leslokalen, eet- en recreatiezalen, een fraterhuis en een kapel. Vanaf 1909 bood het dus onderdak aan een kweekschool, waarin het aartsbisdom jonge mensen opleidde tot onderwijzer in het katholiek onderwijs.

Rien Overvelde schreef twee boeken over de St.-Ludgeruskweekschool. ’De eerste aanzet was gegeven in 1897 in Utrecht toen de Fraters van Utrecht toestemming kregen een R.K. Bijzondere kweekschool te stichten’, aldus Overvelde.

Volkstuintjes
’In 1909 werd deze school verplaatst naar Hilversum. Aanvankelijk werden er per jaar 24 kwekelingen toegelaten en de opleiding duurde vier jaar. Op oude foto’s kun je de jongens bezig zien in de volkstuintjes bij de school.’ In de jaren twintig werd de kapel vergroot en een (linker)vleugel aangebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers refter, leslokalen, gymzaal en kapel in gebruik. De kweekschoolbevolking vond (tot mei 1945) onderdak in pension Hageman in Baarn.

De kweekschool (inmiddels ’pabo’) verhuisde na het schooljaar 1984-1985 naar Utrecht. De EO betrok nu ook het schoolgedeelte van het complex. De omroep huurde het complex lange tijd van het bisdom Utrecht, maar werd later eigendom van de omroep. ’Er zijn plannen geweest om in het kantoorgebouw ook drie radio- en een televisiestudio te realiseren, maar uiteindelijk is er gekozen om een ruimte geschikt te maken als studio voor kleinschalige televisie-opnamen en ruimten waarin radio- en televisieprogramma’s digitaal kunnen worden gemonteerd’, aldus de website Oneindig Noord-Holland.

In 1995, in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 november, woedde een hevige brand in het hoofdgebouw. Het vuur was door kortsluiting ontstaan op de tweede (bovenste) verdieping. Veel oude radio- en televisiebanden gingen verloren. De banden voor de uitzendingen van de volgende weken lagen gelukkig al klaar bij het NOB. Het zwaarst getroffen waren de afdeling muziek en gevarieerd en de centrale afdeling productie, planning en regie. Ook de ruimte van de christelijke stichting ’3xM’ (More Message in the Media) brandde volledig uit. De schade werd geschat op anderhalf miljoen gulden

Anno 2018 staat het complex Oude Amersfoortseweg 79-85 op de lijst met gemeentelijke monumenten. De kapel, die nog steeds in gebruik is, heeft fraaie glas-in-loodramen van de hand van kunstenaar Lodewijk Schelfhout.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*