‘Effectief digitaal toezicht is cruciaal voor verantwoorde digitalisering’

Het online of digitaal regelen van zaken is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zowel de overheid als het bedrijfsleven bieden diensten digitaal aan en de technologische ontwikkelingen daarin gaan razendsnel. Dat vraagt om heldere kaders en effectief digitaal toezicht.

In 2021 hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom de handen inéén geslagen in het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT).  Door samen te werken willen zij de kansen van digitalisering en digitale technologieën benutten en tegelijkertijd burgers beschermen tegen de risico’s hiervan. Maar dit vraagt volgens hen ook politieke steun en actie voor het creëren van de juiste randvoorwaarden. Voldoende middelen, tijd, instrumenten en zeggenschap zijn namelijk volgens de samenwerkende partijen essentieel om effectief toezicht te kunnen houden.

Het versterken van toezicht is van groot belang. Burgers moeten in het digitale domein beter worden beschermd. Hiervoor komt veel nieuwe Europese wetgeving. De winst hiervan ligt in de uitwerking én naleving van de wetten, waarbij toezicht volgens hen essentieel is.

“Toezichthouders hebben een unieke, onafhankelijke en controlerende rol in de samenleving. Wanneer burgers of bedrijven in de knel raken, zijn het de digitale toezichthouders die tegenwicht bieden: zowel aan de techsector als de overheid. Effectieve samenwerking tussen digitale toezichthouders is ook van belang aangezien Nederland een van de meest gedigitaliseerde landen van Europa is. Digitalisering draagt in belangrijke mate bij aan ons verdienvermogen en het biedt kansen aan buitenlandse ondernemers om zich hier te vestigen. Voor een aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat zijn duidelijkheid, voorspelbaarheid en zekerheid over wet- en regelgeving – en de naleving hiervan – essentieel”, aldius de samenwerkende partijen.

SDT – Effectief digitaal toezicht cruciaal voor verantwoorde digitalisering

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*