Uslu reageert op Kamervragen over NPO-eisen aan Ongehoord Nederland

Staatssecretaris Gunay Uslu van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gereageerd op de vragen gesteld door Tweede Kamerlid Wybren van Haga van de Groep Van Haga. De vragen betreffen de recente eisen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) aan Ongehoord Nederland (ON) en de bijbehorende sancties bij niet-naleving.

In een sessie met parlementaire vragen, die op 23 augustus 2023 werden ingezonden, ondervroeg Van Haga de Staatssecretaris over de bewustwording en rechtvaardiging van deze eisen. Staatssecretaris Uslu, die op 24 oktober reageerde, gaf aan op de hoogte te zijn van de situatie, maar benadrukte dat het niet haar rol is om oordelen te vellen over de acties van de NPO, een zelfstandig bestuursorgaan.

De NPO heeft voorschriften gekoppeld aan de plaatsing van het programma Ongehoord Nieuws, gericht op naleving van de Journalistieke Code en opvolging van aanbevelingen van de Ombudsman. Van Haga vroeg ook naar de wettelijke grondslag van deze eisen en of de NPO de Mediawet overschrijdt door inhoudelijk in te grijpen in de programma’s van ON.

Uslu verwees naar de bevoegdheden van de Raad van Bestuur van de NPO, die voortkomen uit de wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Zij onderstreepte dat eventuele bezwaren tegen de besluiten van de NPO via de juridische weg behandeld dienen te worden. Uslu verklaarde dat geen sprake was van betrokkenheid vanuit het ministerie of andere bewindspersonen bij het invoeren van de rapportage-eis door de NPO.

De Staatssecretaris wees erop dat de NPO zelfstandig opereert binnen de kaders van de Mediawet en dat zij als Staatssecretaris geen verplichtingen kan opleggen aan de NPO.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*