Documentairemakers maken ‘propaganda’ voor Europa

Drie Ne­der­land­se do­cu­men­tai­re­ma­kers pro­be­ren met nieu­we tech­no­lo­gie zo­veel mo­ge­lijk Eu­ro­pe­a­nen nieu­we pro­pa­gan­da over Eu­ro­pa te la­ten ma­ken.

De afgelopen decennia zijn Europa en de EU daar zelf niet in geslaagd, stellen de makers. Iedereen kan vanaf de mobiele telefoon, tablet of computer bijdragen aan de animatiefilm die in gezamenlijkheid ontstaat, om zo een eigen verhaal en beeld achter te laten. Het resultaat is een steeds veranderende animatiefilm over Europa door Europeanen. Gebruikers kunnen op elkaars bijdragen reageren en ze delen via sociale media. De film komt tot stand op propagandabythepeople.eu

Deze ’crowdsourced’ technologie is nog nooit tevoren ingezet om nieuwe, politieke verhalen te verzamelen en zoveel mogelijk mensen samen te brengen in het vinden van een nieuw Europees verhaal. Propaganda by the People gebruikt de clichés van propaganda om discussie en verhalen te stimuleren.
Propaganda by the People is een initiatief van documentairemaker Arnold van Bruggen, animator Rogier Klomp en ontwerper Janneke de Rooij. Studio Stomp ontwikkelde de website. Het Mediafonds, Europe by People en VPRO Tegenlicht droegen financieel aan het project bij.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*