CvdM komt met nieuwe beleidsregel aanwijzingsprocedure lokale omroepen

Per 1 februari 2023 is een nieuwe beleidsregel in werking getreden. Nieuwe beleidsregel aanwijzingsprocedure lokale omroepen.

Het Commissariaat heeft een nieuwe beleidsregel opgesteld om aan gemeenten en (potentiële) lokale omroepen meer helderheid en houvast te bieden tijdens de aanwijzingsprocedure. Dat is de procedure die doorlopen wordt om te bepalen of een aanvrager (mede op basis van advies van de gemeenteraad) een aanwijzing als lokale omroep verkrijgt van het Commissariaat. De beleidsregel treedt per 1 februari 2023 in werking.

Het Commissariaat wijst op grond van de Mediawet 2008 lokale publieke media-instellingen aan. In de praktijk bestaat al langere tijd behoefte aan verduidelijking en actualisering van de aanwijzingsprocedure. Bijvoorbeeld op het gebied van de geldende termijnen, de wijze van toetsing van aanvragen en de gevolgen van fusies van lokale publieke media-instellingen.

Tijdens de voorbereiding van de Beleidsregel is het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Media gestart met de uitvoering van de opdracht van de regering om de lokale publieke media-laag te versterken. De bedoeling is dat de Mediawet in 2025 op grond van de uitkomst van genoemde opdracht gewijzigd wordt. Tot die tijd moet het Commissariaat de regels toepassen zoals die nu gelden voor de behandeling van aanvragen tot aanwijzing als lokale omroep. De nieuwe Beleidsregel geeft duidelijkheid over de aanwijzingsprocedure totdat de wet is gewijzigd. De Beleidsregel is op 1 februari 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en is daarmee in werking getreden.

Meer informatie over de aanwijzingsprocedure van lokale omroepen is te vinden op pagina ‘Lokale publieke media-instellingen‘ van het Commissariaat voor de Media. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*