Het Commissariaat voor de Media gaat niet optreden tegen omroep Ongehoord Nederland

Het Commissariaat voor de Media heeft het verzoek van de NPO afgewezen om handhavend op te treden tegen Ongehoord Nederland in verband met de uitzendingen van Ongehoord Nieuws. De NPO wilde handhaving op drie punten: journalistieke kwaliteitseisen, haatzaaien en verkapte zendtijd voor politieke partijen. Het Commissariaat wees het verzoek af omdat de NPO haar wettelijke taak al heeft ingevuld met sancties en een voornemen tot een derde sanctie. Bovendien zou handhaving door het Commissariaat onevenredig zijn. Het Commissariaat stelt dat beoordeling van haatzaaien voorbehouden is aan de strafrechter en dat politieke beïnvloeding valt binnen de beoordeling van journalistieke kwaliteit.

UPDATE:
Reactie van de NPO:
De NPO heeft kennisgenomen van het besluit van het Commissariaat voor de Media (CvdM) om niet handhavend op te zullen treden richting Ongehoord Nederland. Het CvdM heeft de eigen bevoegdheden en die van de NPO naast elkaar gelegd en daaruit de conclusie getrokken dat de NPO nu aan zet is.

De toezichthouder maakt in haar toelichting duidelijk dat juist de NPO zelf vanuit haar wettelijke taak als eerste aan zet is om aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) aan te spreken op de naleving van de spelregels binnen de publieke omroep, waaronder de journalistieke kwaliteitseisen. En dit doet de NPO ook, met de twee bestuurlijke sancties die al aan de aspirant-omroep zijn opgelegd en met het voornemen om een derde op te leggen. Nu de NPO dit zo aanpakt, zou handhavend optreden door het CvdM volgens het Commissariaat zelf op dit moment ‘onevenredig’ zijn. De NPO vindt deze afweging van het CvdM een zeer logische en ziet het als steun voor het ingezette proces.

Binnenkort neemt de Raad van Bestuur van de NPO een besluit over het opleggen van een derde sanctie en zal dat meteen openbaar maken, zodra dit formeel is toegestaan.

3 Comments

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*