Commissarissen L1 vertrekken per 1 augustus

Drie zittende leden van de Raad van Commissarissen, te weten Hans Coppus (voorzitter), Mirjam Depondt en Raoul Willms leggen per 1 augustus aanstaande hun functie neer bij L1. Barbara van Hussen, die namens de Ondernemingskamer in de raad zitting heeft, blijft aan als commissaris. 

De vertrekkende commissarissen hebben aangegeven dat het belangrijk is dat er ruimte ontstaat voor het constructief bouwen aan de toekomst van de organisatie. Zij zetten deze stap vanuit het besef dat het belang van L1 voorop staat en de organisatie een frisse start nodig heeft. Ze zien ook dat de organisatie de juiste stappen aan het maken is en vertrouwen heeft in de namens de Ondernemingskamer gedelegeerde bestuurder (Job van der Have) en commissaris.

Barbara van Hussen: “Wij waarderen het initiatief van de commissarissen. De komende periode hebben we namelijk nog uitdagingen voor ons en zullen we, mede op basis van het onderzoek van de Ondernemingskamer, dat na de zomer verwacht wordt, de organisatie verder optimaliseren. Wij danken de leden van de Raad van Commissarissen voor hun inzet in de afgelopen periode.”

De interne organisatie is inmiddels geïnformeerd over deze ontwikkelingen. De door de Ondernemingskamer gedelegeerde commissaris Barbara van Hussen en bestuurder Job van der Have zullen zich buigen over de toekomstige samenstelling van de directie en de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt advies ingewonnen van de Ondernemingsraad.

1 Comment

  1. Waarom vertrekken die commissarissen? Was hun termijn vol? Kregen ze een motie van wantrouwen? Nee, ze zeggen “dat het belangrijk is dat er ruimte ontstaat voor het constructief bouwen aan de toekomst van de organisatie”. Dus die commissarissen stellen dat ze zélf een hindernis vormden voor het constructief bouwen aan de toekomst van de regionale omroep van Limburg. Wat een rare lui.

    Hoe nieuwe commissarissen worden benoemd, is schimmig. In het profiel van de RvC van L1 kan ik alleen vinden “de RvC kent geen leden op voordracht van derden”. Wie draagt die leden dan wel voor? Het CDA?

    Bij deze meld ik me, enigszins getergd, aan als kandidaat. Ik voldoe aan de eisen, zie mijn LinkedIn-profiel. Daar voeg ik nog aan toe dat ik zo mogelijk nog cynischer over de Limburgse “bestuurscultuur” ben dan Johan Remkes. “Constructief bouwen…” Die tekst had een betere eindredacteur verdiend.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*