Commissariaat voor de Media: ‘WNL en AVROTROS overtraden geen regels’

Het Commissariaat voor de Media constateert dat de omroepen WNL en AVROTROS, in relatie tot Jort Kelder en diens vermeende financiering van politieke campagnefilmpjes, volgens de letter van de wet de bepalingen over redactionele onafhankelijkheid en belangenverstrengeling niet hebben overtreden.

Ondanks dat er volgens het Commissariaat geen regels zijn overtreden, zijn zij wel kritisch. Het Commissariaat meldt: ‘Er zijn vraagtekens te plaatsen of ook naar de geest van de wet is gehandeld. Publieke media-instellingen hebben namelijk een ruime zorgplicht om redactionele onafhankelijkheid te waarborgen. Zij dienen te beschikken over toereikende processen die erop zijn gericht alle feiten en omstandigheden in kaart te brengen die relevant zijn voor een deugdelijke beoordeling van eventuele risico’s. Beide omroepen hebben weliswaar formele processen ingericht om de redactionele onafhankelijkheid te waarborgen en (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan, maar hier is minimale invulling aan gegeven.’ Het Commissariaat vindt dit zorgelijk en een duidelijk punt van aandacht voor de toekomst en gaat met beide omroepen in gesprek.

Het Commissariaat heeft de indruk dat ook andere omroepen beter invulling moeten geven aan hun zorgplicht ten aanzien van redactionele onafhankelijkheid. Dit neemt het Commissariaat mee in het eerder aangekondigde onderzoek naar onafhankelijkheid van redacties, dat overigens (mede naar aanleiding van het rapport van de NPO Ombudsman) wordt verbreed met onderzoek naar de betrouwbaarheid van journalistiek en opinievormend media-aanbod.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*