Commissariaat voor de Media publiceert jaarverslag

Het Commissariaat voor de Media heeft het jaarverslag met de jaarrekening over 2023 gepubliceerd. In het jaarverslag blikken zij terug op onze werkzaamheden van het afgelopen jaar. Daarbij ligt de nadruk op de verandering in ons toezicht: de organisatie heeft zich verder ontwikkeld, zowel inhoudelijk als organisatorisch. CvdM verschuift naar een toezichthouder die zich meer richt op het adresseren van bredere maatschappelijke problemen. Ze gaan vaker preventief te werk en geven daartoe kaders mee. In het jaarverslag over 2023 zijn diverse concrete voorbeelden te vinden van deze verandering in hun toezicht. Denk aan de praktijkhandreiking die het Commissariaat publiceerde met volop ‘good practices’ om het risico op belangenverstrengeling bij mediaorganisaties te beheersen.

Het jaarverslag en jaarrekening 2023 zijn goedgekeurd door het ministerie van OCW. De leden van de Eerste Kamer en de leden van de Tweede Kamer hebben het jaarverslag en de jaarrekening ook ontvangen.

Het jaarverslag 2023 is hier te vinden:
https://www.cvdm.nl/wp-content/uploads/2024/04/Jaarverslag-2023.pdf.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*