Commissariaat voor de Media neemt stakeholders mee in een veranderend medialandschap

Dinsdag 3 maart verkenden het Commissariaat voor de Media en zijn stakeholders, waaronder landelijke en lokale publieke en commerciële media-instellingen, commerciële mediadiensten op aanvraag, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en mediagerelateerde organisaties, tijdens een Strategy Walk het veranderend medialandschap.

In verschillende belevingskamers konden de stakeholders hun visie op het Commissariaat, hun gedachten over het toezichtveld, en hun ideeën over het medialandschap kenbaar maken. Het Commissariaat voor de Media hield deze Strategy Walk om met zijn stakeholders in gesprek te gaan over de trends van de mediawereld en de uitdagingen en dilemma’s die deze trends met zich meebrengen voor het toezicht. Door deze dialoog te voeren werd er een frisse blik geworpen op zowel het veranderende medialandschap als de rol van het Commissariaat voor de Media hierin.

Na een plenaire opening door voorzitter Renate Litjens gingen de stakeholders in vijf groepen uiteen. De vijf verschillende thema’s waar de groepen input op konden geven waren:

  • Historie van het medialandschap en de relatie tot toezicht
  • Informatievoorziening in Nederland
  • Blik op de toezichtstrategie 2025 en verder
  • Rol en invloedssfeer van het Commissariaat
  • Relevante media maken anno nu

Aan het einde van de dag werd gezamenlijk de belangrijkste inzichten opgehaald en op de Strategy Walk gereflecteerd. De uitkomsten van de dag worden nu verder uitgewerkt en meegenomen in de toezichtstrategie die het Commissariaat voor de Media aan het ontwikkelen is.

Hieronder een impressie van de Strategy Walk

Ontvangst Strategy Walk in de hal van het Commissariaat voor de Media
Voorzitter Renate Litjens heet de stakeholders welkom
Een tijdlijn met de historie van het medialandschap en de relatie tot toezicht
Informatievoorziening in Nederland
Blik op de toezichtstrategie 2025
Rol en invloedssfeer Commissariaat
Relevante media maken anno nu
Wensen relevante media anno nu te maken
Afsluiting van de Strategy Walk

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*