Commissariaat voor de Media doet mee aan KvK Business Challenge

Het Commissariaat doet mee aan de KvK Business Challenge. Nu ons toezichtveld in toenemende mate groeit, zijn zij op zoek naar innovatieve oplossingen om ons toezicht op de audiovisuele media verder te verbeteren.

De KvK Business Challenge brengt corporates en mkb/zzp-ondernemers online én fysiek met elkaar in contact om samen innovatieve, nieuwe business te ontwikkelen.

Hun challenge luidt als volgt: Welke intelligente tools stellen ons in staat om nog beter en effectiever toezicht te houden op (de content van) het toenemend aantal mediabedrijven dat onder het toezicht van het Commissariaat voor Media valt?

CvdM is op zoek naar innovatieve softwaretools, concepten en technologieën waarmee zij video, audio, tekst en metadata in audiovisueel media-aanbod kunnen identificeren, opslaan en analyseren. Hierbij zoeken zij vooral naar sponsoring, productplaatsing, (sluik)reclame, vermijdbare uitingen, aanzetten tot haat en mogelijk schadelijke inhoud voor jongeren. Deze tools moeten kunnen werken binnen verschillende technieken, distributiemethoden en internationaal beeldmateriaal.

Bekijk the KvK Business Challenge van het Commissariaat voor de Media

De KvK Business Challenge van het Commissariaat voor de Media loopt tot en met 9 november 2020.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*