Commissariaat presenteert onderzoek naar interesse, gebruik en waardering van lokale informatiebronnen

Het Commissariaat voor de Media heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar interesse in gemeentenieuws, en gebruik en waardering van alle informatiebronnen, die lokaal nieuws en informatie ontsluiten.

Donderdag 29 september 2022 werden de resultaten gedeeld met stakeholders die zich bezighouden met lokale en regionale media en regionale democratie. Dit gebeurde in Beeld en Geluid Den Haag waar onze nieuwe voorzitter Amma Asante het rapport overhandigde aan staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu.

Voorzitter van het Commissariaat Amma Asante overhandigt aan staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu het rapport De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022

Niet eerder is het gebruik van lokale informatiebronnen voor alle online en offline geconsumeerde mediakanalen in deze omvang en representatief voor alle streken in Nederland in kaart gebracht. De lokale democratie in Nederland is gebaat bij goed geïnformeerde burgers. Anno 2022 leeft niet alleen de vraag of er voldoende lokale informatie is. In tijden van digitale transformatie met verschillende mediamenu’s van jong en oud is de vraag minstens even belangrijk hoe lokale informatie de burger nu en in toekomst bereikt.

De afgelopen jaren zijn de zorgen gegroeid dat de onafhankelijke en pluriforme lokale nieuws- en informatievoorziening onder druk staat. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen beleidsmakers helpen de discussie over lokale media en diens toekomst op basis van feiten te voeren.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Nederlanders zijn over het algemeen geïnteresseerd in lokaal nieuws. Hoe geïnteresseerder men is, hoe vaker men de berichtgeving volgt;
  • De drie meest gebruikte informatiebronnen zijn huis-aan-huisbladen, regionale dagbladen en regionale publieke omroepen. De regionale publieke omroepen en de regionalen dagbladen worden het hoogst gewaardeerd. De betrouwbaarheid van deze bronnen wordt hoog ingeschat; evenals hun volledigheid en onafhankelijkheid;
  • Er is echter geen sprake van één lokaal nieuwsecosysteem voor alle gemeenten en regio’s. De verschillen tussen gemeenten zijn zeer groot, zowel in interesse en waardering als ook in gebruik van de diverse informatiebronnen. Dit heeft in grote mate met het beschikbare aanbod te maken;
  • Daarnaast zijn er grote verschillen tussen jong en oud en wel of geen migratieachtergrond te constateren. Ouderen hebben een voorkeur voor een gratis of betaalde papieren krant of een nieuwsbrief. De voorkeur van jongeren gaat uit naar digitale kanalen, met name socialemediakanalen. De groep Nederlanders met een migratieachtergrond zijn in mindere mate geïnteresseerd in lokaal nieuws dan Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Dit grootschalig onderzoek levert belangrijke informatie over interesse, gebruik en waardering van lokale informatiebronnen voor beleidsmakers, mediaorganisaties en andere stakeholders. Als relevante topics voor toekomstig beleid zien we vooral het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van de lokale nieuwsaanbod op de door de burgers geprefereerde kanalen. Daarnaast is het stimuleren van de interesse in de eigen leefomgeving voor alle doelgroepen belangrijk.

Download het rapport De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022

Download de presentatie De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*