Commissariaat: Kijkwijzer voldoet aan de voorwaarden

Het NICAM heeft in 2022 ruim voldoende in het werk gesteld om de kwaliteit en de relevantie van Kijkwijzer op peil te houden. Dat is de conclusie van het Commissariaat voor de Media in zijn jaarlijkse rapportage over het functioneren van Kijkwijzer. De rapportage is verstuurd aan de staatssecretaris voor Cultuur en Media.

De bevindingen zijn gebaseerd op het door het NICAM aangeleverde rapport ‘Kijkwijzer – Interne Kwaliteitsbewaking 2022’. Uit het rapport blijkt dat Kijkwijzer in de meeste gevallen door mediabedrijven goed wordt toegepast. Kijkwijzer wordt door een groot deel van het publiek als zinvol ervaren en daadwerkelijk gebruikt voor het sturen van het kijkgedrag van jongeren.
Daarnaast zegt het Commissariaat erop te vertrouwen dat het NICAM de uitdagingen van toekomstige mediaontwikkelingen het hoofd zal weten te bieden. De verdere ontwikkeling van Kijkwijzer Online en het initiëren van een onderzoek naar een geschikte manier voor het beschermen van gebruikers van TikTok en Instagram zijn in dat opzicht veelbelovend.

NICAM en Kijkwijzer

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is verantwoordelijk voor het beheer en de verdere ontwikkeling van Kijkwijzer, het instrument waarmee aanbieders van audiovisuele media hun content kunnen classificeren. Met behulp van pictogrammen kan content worden voorzien van een leeftijdsadvies en van informatie over mogelijk schadelijke inhoud (bijvoorbeeld geweld, seks of grof taalgebruik). Ouders kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of content geschikt is voor kinderen. Het NICAM is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de Kijkwijzerregels door aangeslotenen en waarborgt dit op verschillende manieren.

Metatoezicht

Het Commissariaat is belast met het uitoefenen van metatoezicht op de activiteiten die het NICAM ontplooit om het effectief functioneren van het Kijkwijzersysteem te waarborgen. Na afloop van ieder kalenderjaar rapporteert het NICAM aan het Commissariaat over een aantal specifieke punten. Het Commissariaat brengt op zijn beurt verslag uit aan de staatssecretaris voor Cultuur en Media.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*