Commissariaat gastheer van internationaal mediacongres in Rotterdam

Op woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 juni a.s. is het Commissariaat voor de Media de gastheer tijdens een internationaal mediacongres in Rotterdam. Mediatoezichthouders uit 47 Europese landen komen daar bijeen voor het halfjaarlijkse EPRA-congres, met deze keer Nederland als gastland. De congreslocaties zijn o.a. het bekende SS Rotterdam en Hotel New York. Commissariaat-voorzitter Amma Asante en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb houden een speech tijdens de openingsavond van het congres. NVJ-secretaris Thomas Bruning is ook één van de sprekers.

Het in 1995 opgerichte European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) is het oudste samenwerkingsverband van mediatoezichthouders in Europa. EPRA fungeert als platform voor de uitwisseling van informatie, ervaringen en ‘best practices’. Momenteel zijn 56 instanties uit 47 Europese landen lid van EPRA, met onder andere de Europese Commissie en de Raad van Europa als vaste waarnemers van het platform. EPRA komt twee keer per jaar fysiek bijeen, gehost door één van de leden van het netwerk.

Internationaal
Het belang van internationale samenwerking tussen mediatoezichthouders is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit heeft twee belangrijke redenen. Ten eerste heeft het mediarecht in individuele lidstaten een steeds internationaler karakter. Het is voor een groot deel gebaseerd op het Europese mediarecht: de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMD Richtlijn). Ten tweede hebben internationale spelers, zoals Netflix, Snap en Discovery, zich in Nederland gevestigd. Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op deze partijen voor de gehele Europese Unie. Daarom vraagt ons dagelijkse werk steeds vaker om een internationale aanpak.

EMFA
Het Commissariaat en alle andere Europese mediatoezichthouders hebben sinds kort ook te maken met de nieuwe European Media Freedom Act (EMFA). De EMFA kwam voort uit een wetsvoorstel van de Europese Commissie rond mediavrijheid en bevat een nieuwe reeks regels om de onafhankelijkheid van de media in de EU te beschermen. De EMFA zal grote invloed hebben op het werk van alle EPRA-leden.

Europese verkiezingen
Op de agenda tijdens het congres in Rotterdam staat o.a. de ontwikkeling van AI. Wat gaat AI betekenen voor het werk van mediatoezichthouders? Ook wordt tijdens het congres gesproken over het belang van mediawijsheid bij verkiezingen. Precies tegelijk met de EPRA-congresdagen vinden namelijk ook de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. In Nederland zijn de Europese verkiezingen op donderdag 6 juni.

5 Comments

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*