Cartoon Network zoekt gastvlogger

Het Car­toon Net­work You­tu­be­ka­naal is op zoek naar een gast­vlog­ger. Om die te vin­den start maan­dag een wed­strijd

De wed­strijd heet Car­toon Net­work Vlog It! Sa­men met YouTu­bers Bon­nie Not­troth van Bon­co­lor en Nino Wil­kes gaat de te­le­vi­sie­zen­der op zoek naar nieuw ta­lent waar­bij de win­naar een jaar lang on­der­steu­ning krijgt van Car­toon Net­work en zich­zelf gast­vlog­ger van het Car­toon Net­work YouTu­be ka­naal mag noe­men.

Om­dat nog niet ie­der­een met­een een volleerd vlog­ger is en om kin­de­ren van 6 tot 16 te ac­ti­ve­ren aan de wed­strijd mee te doen, wordt ook een work­shop vlog­gen ge­hou­den in Hil­ver­sum. Op de web­si­te vlo­git.car­toon­net­work.nl ver­schijnt van­af maan­dag 31 juli ge­du­ren­de vier we­ken ie­de­re week een nieu­we vlog-uit­da­ging. Plus tips en ideeën voor het ma­ken van boei­en­de vlogs.

Het idee van de work­shop is dat kin­de­ren en­thou­si­ast ge­maakt wor­den, maar ook ge­hol­pen wor­den tij­dens hun eer­ste stap­pen. De work­shop vindt za­ter­dag 5 au­gus­tus plaats in Beeld en Ge­luid. Via ge­noem­de web­si­te vlo­git.car­toon­net­work.nl zijn door der­tig kin­de­ren kaar­ten er­voor te ver­die­nen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*