Rob Stenders weg bij AVROTROS

Ra­dio-dj Rob Sten­ders ver­trekt met in­gang van het nieu­we sei­zoen bij om­roep AVROTROS. Daar­mee raakt hij ook zijn plek in de mid­dag bij NPO Ra­dio 2 kwijt.

Na de zo­mer komt de om­roep met een nieu­we pro­gram­me­ring. Wie het tijd­slot op werk­da­gen tus­sen 14 en 16 uur op Ra­dio 2 van Sten­ders over­neemt, wil AVROTROS nog niet zeg­gen.

“Schui­ven in de pro­gram­me­ring heeft al­tijd in­vloed op heel veel za­ken”, al­dus een woord­voer­der. “Zo­dra alle puz­zel­stuk­jes weer op hun plek lig­gen, ma­ken we be­kend hoe het ko­mend sei­zoen er­uit ziet.”

Naast Sten­ders ‘Pla­ten­bo­nan­za’ in de mid­dag maakt de dj voor AVROTROS op Ra­dio 2 ook ’One night sten­ders’ op vrij­dag­avond.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*