BREIN: Strijd tegen Online TV-piraterij intensiever dan ooit

Stichting BREIN, de organisatie verantwoordelijk voor de collectieve bescherming van auteurs- en naburige rechten voor makers, uitvoerende kunstenaars en de creatieve media-industrie, heeft haar jaarverslag over 2023 gepubliceerd. BREIN vertegenwoordigt zo’n dertig branche- en collectieve beheersorganisaties en hun leden, wat neerkomt op enkele duizenden bedrijven en tienduizenden makers binnen de entertainmenindustrie.

Groeiende aandacht van overheid en rechtspraak

Volgens BREIN is er een toenemende aandacht van de overheid voor handhaving tegen online misstanden, met name door de maatschappelijke schade veroorzaakt door misbruik op sociale media. “Van neutrale tussenpersonen wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen,” aldus BREIN. In 2023 zag BREIN het grootste strafrechtelijke ingrijpen ooit door FIOD en OM tegen een illegaal IPTV-netwerk na een aangifte van BREIN.

Blokkades en handhavingsacties

BREIN’s aanpak richt zich op alle vormen van illegaal aanbod, zoals bittorrent, cyberlockers, usenet, IPTV en websites die naar deze technologieën linken. Bittorrent blijft een populair protocol voor illegaal gebruik van diverse content, maar ook streaming en downloadlinksites voor cyberlockers met muziek en video zijn veelvoorkomend. Voor audiovisuele content en live sports zijn illegale IPTV-abonnementen met Video-On-Demand de grootste boosdoener.

Dynamische blokkering en samenwerking met Google

Een van de meest significante maatregelen in 2023 was de dynamische blokkering door accessproviders van toegang tot negen populaire illegale sites, zeven illegale bittorrent-sites en twee clusters van streaming-sites. Google heeft eveneens bijgedragen door alle verwijzingen naar deze websites uit hun zoekresultaten te verwijderen.

Cijfers uit het Jaarverslag 2023

In 2023 heeft BREIN een breed scala aan handhavingsacties uitgevoerd:

 • 615 onderzoeken voltooid, 59 lopend
 • 610 illegale sites/diensten verwijderd
 • 9 clusters van sites en 423 unieke proxy’s/mirrors dynamisch geblokkeerd op IP en/of DNS
 • Google delisted 256 unieke domeinen m.b.t. de geblokkeerde sites
 • 501 proxy’s/mirrors gestopt
 • 14 illegale handelaars IPTV/VOD-abonnementen gestopt; 11 lopende onderzoeken
 • 34 IPTV-advertenties door Google verwijderd
 • 14 streaming sites offline gehaald
 • 23 grote uploaders, beheerders en/of scripters onderzocht en gestopt
 • 132.455 Google zoekresultaten verwijderd
 • 3.739 interventies waarbij online-advertenties voor illegale kopieën zijn verwijderd
 • 41 schikkingen, waarvan 12 ‘knock & talks’
 • 2 online zaken m.b.t. fysieke dragers werden afgehandeld
 • 3 controles op platenbeurzen uitgevoerd, 49 platen ingenomen

Strafrechtelijke en civielrechtelijke acties

Het jaar 2023 markeerde de grootste strafrechtelijke actie tegen online piraterij ooit in Nederland, uitgevoerd door FIOD en het Openbaar Ministerie. Deze actie resulteerde in de inbeslagname van bedrijfspanden, woningen, auto’s, computers, bankrekeningen en contant geld, en de aanhouding van meerdere personen betrokken bij een illegaal IPTV-netwerk.

Civielrechtelijk heeft BREIN meerdere blokkeringsbevelen verkregen voor populaire illegale bronnen en voerde zij acties tegen illegale BitTorrent-sites en private trackers. Daarnaast werden significante maatregelen genomen tegen illegale IPTV-aanbieders en usenet-providers die niet voldeden aan hun zorgplichten.

Stichting BREIN heeft in 2023 stappen gezet in de strijd tegen online tv-piraterij. Door een combinatie van strafrechtelijke en civielrechtelijke acties, evenals dynamische blokkering van illegale sites en samenwerking met partijen zoals Google, blijft BREIN zich inzetten voor de bescherming van auteursrechten en naburige rechten in de digitale wereld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*