BREIN krijgt groen licht voor collectieve actie tegen illegale IPTV

De rechtbank Midden-Nederland heeft in een recente uitspraak de ontvankelijkheid van Stichting BREIN bevestigd in een collectieve rechtszaak tegen de verspreiding van illegale IPTV-pakketten. Deze pakketten, verkocht via drie verschillende websites, boden toegang tot illegaal aangeboden beschermde films, series en premium televisiekanalen.

Volgens BREIN was de gedaagde, hoewel niet direct betrokken bij de verkoop van de IPTV-pakketten, wel de houder van de domeinnamen van de betreffende websites. BREIN stelt dat de registratie van deze domeinnamen niet te goeder trouw is gebeurd en beschuldigt de gedaagde van het onrechtmatig handelen als een ‘katvanger’ voor de werkelijke verkoper.

De rechtbank heeft vastgesteld dat BREIN voldoet aan de vereisten van artikel 3:305a BW, waardoor zij als collectieve belangenbehartiger kan optreden. Dit omvat de naleving van bepaalde voorschriften, zoals het informeren van betrokken personen via een ‘opt-out’ of ‘opt-in’ systeem, zoals gespecificeerd in artikel 1018f Rv.

BREIN is ook gemachtigd om hun opt-out regime toe te passen op buiten Nederland wonende of gevestigde belanghebbenden. De rechtbank staat BREIN toe zich uit te laten over de inhoud van de benodigde advertenties en de keuze van een landelijk dagblad waarin deze geplaatst moeten worden.

Deze zaak benadrukt de voortdurende strijd tegen digitale auteursrechtenschendingen en de rol van collectieve acties in de handhaving van deze rechten. De beslissing van de rechtbank maakt de weg vrij voor BREIN om verdere juridische stappen te ondernemen in het kader van deze zaak.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*