Blog Ton Verlind: Nieuwe strategie kostte de omroep bijna 1 miljoen, maar niemand mag weten wat de visie is

Terwijl de afgelopen maanden het mediapark zich in de publieke beeldvorming ontwikkelde tot het Sodom en Gomorra van sexueel grensoverschrijdend en anderszins intimiderend gedrag en een onderzoek om dat weer in de hand te krijgen zo’n 2 miljoen euro kostte (zoals we inmiddels weten uit het deze week verschenen financiële jaarverslag 2023 van de NPO), sloten topfunctionarissen van de publieke omroep zich op in een van de vele vergaderkamers om te praten over de ‘strategie voor de toekomst’. Dat was voor lang niet alle omroepdirecteuren een vreugdevol proces. ‘Positief’, vond de ene directeur, ‘want op zoek naar goede vormen van samenwerking met de NPO’. Een belediging vond een ander. ‘De NPO is goed in het geven van opdrachten aan bijvoorbeeld Boer en Croon voor het doen van onderzoek naar een strategie die we zelf bedenken’.

Volgens het geruchtencircuit zou met dat strategietraject een bedrag van 600.000 euro zijn gemoeid. Uit het jaarverslag van de NPO weten we inmiddels dat het om heel wat meer ging: 900.000 euro. Opmerkelijk dat de NPO er een extern bureau voor inschakelde. Een van de redenen dat de organisatiekosten van het centrale apparaat van de publieke omroep almaar groeien zit hem in het feit dat de NPO een eigen afdeling strategie oprichtte die kennelijk niet in staat is om zonder hulp een toekomstvisie te ontwikkelen.

Toekomstvisie is in nevelen gehuld

Voor bijna 1 miljoen zou er dan toch onderhand een begrijpelijke verhaal op tafel moeten liggen. Hoe het eruit ziet blijft in nevelen gehuld. Ik heb nog geen omroepdirecteur gevonden die er iets over wilt zeggen. ‘Bang!’, lees ik in antwoord op mijn vraag waaraan dit stilzwijgen is toe te schrijven. De vraag wat de nieuwe strategie behelst blijft vooralsnog onbeantwoord. Arjan Lock, bestuursvoorzitter van de EO en woordvoerder namens de omroepen wil er desgevraagd wel iets over kwijt: ‘Het is een veelheid aan onderwerpen, waarbij omroepen en NPO samen optrekken’. Klinkt nog niet erg overtuigend. In de kern zou zo’n strategie toch samen te vatten moeten zijn? In zoiets als ‘de onafhankelijke positie van de omroepen wordt versterkt’ of ‘de omroepen leggen zich neer bij de sterke centrale rol van de NPO’.

Het is dat laatste beeld dat in de publiciteit overheerst: de honden blaffen maar de karavaan trekt verder. In haar zeldzame interviews hebben we de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, Frederieke Leeflang, nog niet gehoord over deze strategie. Behalve dan dat ze ‘in stilte werkt aan de hervorming van de publieke omroep’. En ook; dat ze mogelijkheden ziet om te bezuinigen. Hoewel ze niet aangeeft waar ze die mogelijkheden ziet, waaruit dan weer valt af te leiden dat ze niet als eerste aan haar eigen uitdijende organisatie denkt maar eerder aan de omroepen? Over haar visie laat Frederieke weinig los. Als vragen te kritisch worden, zoals onlangs in een interviewserie in De Balie, waar haar gevraagd werd waarom ze WNL-directeur Bert Huisjes beschuldigde van sexueel grensoverschrijdend gedrag terwijl hij daar niet van verdacht wordt, reageert ze kregelig.

Wat ze niet zegt is belangrijker dan wat ze wel zegt

Haar interviews zijn belangrijker om wat ze niet zegt, dan onderwerpen die ze wel agendeert. Als we de feiten en het beeld dat er uit ontstaat naast elkaar leggen ontwikkelt ze zich tot de ‘iron lady’ van de publieke omroep: zacht op de personen waarmee ze verder wil, hard op het beleid en de functionarissen waar ze van af wil. Dat proces gaat onverminderd richting het verminderen van de invloed van de omroepen en het versterken van de omroepbureaucratie. Dat is een voortzetting van het beleid van de afgelopen twintig jaar, hoewel omroepen er aardig in slagen om dat in de praktijk te frustreren. Denk aan de omroepfusies van 2014, waarvan ook Pieter van Geel van de gelijknamige commissie die met een voorstel kwam voor een toekomstig organisatiemodel, zegt dat ze eigenlijk niet echt zijn uitgevoerd. Tot een besparing van kosten in de overhead hebben ze volgens het onderzoeksprogramma Argos van VPRO en HUMAN  in ieder geval niet geleid. En ook de NPO zelf groeit als kool. In 2022 waren er bij de NPO 465 fte’s in dienst. Dat aantal is inmiddels gestegen tot 510 FTE’s.

Er lekt veel geld weg

Behalve dat de NPO het afgelopen jaar bijna een miljoen kwijt was aan de ontwikkeling van een strategie, twee miljoen aan het gedoe rond grensoverschrijdend gedrag, was er ook een forse stijging te zien in juridische kosten die samenhangen met de mislukte pogingen om Ongehoord Nederland uit het bestel te krijgen. Er lekt volgens Frederieke veel geld weg door inefficiëntie. Zo hebben alle omroepen een marketingafdeling die dubbelt met die van de NPO. Maar de marketingafdelingen van de omroepen waren er eerder dan de NPO, zoals veel taken die de NPO in de loop van de tijd naar zich toetrok succesvol door de omroepen in gezamenlijkheid werden uitgevoerd. Het is een interessante tactiek: je creëert een probleem en legt de oplossing ervan bij de ander. Het zijn misschien niet per definitie onverstandige oplossingen, maar wat tegenstaat is het verhullende karakter van al dat gedoe, terwijl het alles bij elkaar toch gaat om de besteding van 1 miljard aan publieke middelen.

Zo is het hele programmeringsproces een ondoorzichtig gedrocht waar, om met topprogrammamaker Thomas Erdbrink te spreken, ‘onbekende mannen, zonder gezicht en zonder mandaat beslissen over de programmering van de publieke omroep’. Eigenlijk zoals ook Iran wordt bestuurd, voegde hij eraan toe. Dat de omroepen nog steeds niet met een duidelijk toekomstverhaal de boer opgaan is schadelijk voor de publieke omroep. Het geeft voedsel aan de gedachte dat de chaos blijft, eigenlijk zoals het de afgelopen twintig jaar al was: pappen en nathouden. De bal doet het werk.

TON VERLIND

15 Comments

 1. ‘De NPO is goed in het geven van opdrachten aan bijvoorbeeld Boer en Croon voor het doen van onderzoek naar een strategie die we zelf bedenken’

  Zo werkt dat bij veel (overheids)organisaties. Als je eigen professionals het uitwerken dan is het niet goed genoeg maar als een duur bureau jouw woorden opschrijft dan heeft het wel waarde. Bestuurlijke armoede.

 2. Ik weet de strategie. Vermijd videos op npo en met name talkshows waar Biden belachelijk wordt gemaakt. Er mag niet de indruk worden gewekt, dat de gewenste leider van Amerika van zuurlinks npo, seniel is.

  (Weet u nog die tijd waar Trump continu belachelijk werd gemaakt op npo. Als Trump zich nu zou gedragen als Biden nu waren we doodgegooid met filmpjes over Trump)

  Walk like a Joe Biden

 3. Tom Verlind heeft hier zoveel punten dat hij door mag naar de finale ronde. Buiten het feit dat er ongenuanceerd met geld wordt gesmeten door incapabel personeel heeft te maken met het feit dat ze het niet zelf hoeven te verdienen. Who cares! De top van npo bestaat uit bestuurders mannetje vrouwtje of 15 met talent Leeflang D66 on top. Dan video managers dan een stuk of 25 genre managers met assistentie enz.enz. Daar zit hoe is het in godsnaam mogelijk niemanddaar is niemand bij om een club samen te stellen voor een visieontwikkeling, wat gaan we doen in the future. Een godsvermogen aan salaris, vakantiegeld, kerstgratificatie, gratis iPhone laptop en een elec. autootje van de zaak en geen enkele verantwoordelijkheid behalve afwijzing De Terugkeer als opvolger De Joodse raad want teveel verhaallijnen volgens genre manager drama. Hoe vind je die een genre manager die op de stoel van de kijker gaat zitten goed hè. Probleem met de NPO is wat doodzonde is,
  dat tijdens de kabinetten Rutte 3/4 D66 de overhand had en dat resulteerde in een publieke omroep die aan het polariseren waren en is. Dat dames en heren is waarom Den Haag wat je e ook van vind niet veel meer moet hebben van de publieke omroep. Posten bezet door D66’ers als eindredactie journaal.
  Dat meneer verlind is de reden dat het niet goed gaat teveel incompetentie teveel incapabele fte’ers. Want geen enkele verantwoording af te leggen. Dan hebben we het nog niet eens over de omroepen. Wat te denken van grootbek Huisjes die Arnold Karskens van het mediapark wilde jagen samen met Peter kuipers omdat ON deed wat wnl behoorde te doen en daar succesvol mee was is. Wij gaan het mediapark opschudden Jules paradijs met vlag en al. Weet u nog?
  Je kunt van bauke geersing zeggen wat je wil maar zijn observaties zijn kundig en ongemakkelijk voorde dames en heren van publieke omroep. Jammer dat er geen enkele fte’er zit die zijn rug recht en eist er gaan hier een paar dingen veranderen.
  Jammer want een neutrale publieke omroep is goud waard voor een democratie, dat is toch waar Ukrainers voor aan vechten zijn dat hoor ik iedereen elkaar na papagajen in Hilversum. Oh de democratie zoals het ons uitkomt anders volgen we de lijn Frans Timmermans. Goed hè.

  • Nou, Verlind heeft ook wat boter op z’n hoofd, in 2007 is hij voor niet meer te gaan verrichten werkzaamheden voor de KRO met een gouden handdruk van 6 ton vertrokken en voor zichzelf begonnen. Belastinggeld.

  • Mensen moeten eerst eens van de illusie af in Nederland dat we in een democratie leven. Dat is niet zo, alles word bestuurd, bepaald en verboden maar, verpakt in een verhaaltje alsof iedereen het zo wil. Mensen moeten zich daar meer tegen verzetten ipv dat kleine clubje dat dit allemaal bepaald en dat clubje meelopers/drammer de gang maar te laten gaan. Het gros van de mensen in Nederland zal alles een zorg zijn, willen en doen gewoon lekker wat ze willen. Zoals het hoort in een land als Nederland.

   • Nederland is een van de rijkste landen ter wereld, de Nederlanders voelen zich gelukkig en Amsterdam geldt recent als de leefbaarste wereldstad. In de jaren dertig keerde het volk zich tegen de elite en maakte een ruk naar de rechtse populisten vanwege de bittere armoede en werkeloosheid. Nu gebeurt hetzelfde, maar niet uit armoede, maar juist omdat het zo goed gaat, uit verveling, om boos te zijn, zondebokken aanwijzen, voor wat? Nou, mij niet gezien.

    • Dat wat jij vindt en denkt en hoe je dat overal bij andere mensen aan het proberen bent op te dringen dat is pas vervelend. Mensen zoals jij zorgen juiste voor onrust en verdeling tussen groepen mensen. Dat er verschillende groepen mensen zijn komt in beginsel door mensen zoals jij en sommige voorname linkse politieke partijen. Terwijl als al die verschillende mensen zich nu eens niet zo uit laten lokken en het eigen groepje blijven verdedigen en i.p.v. daarvan eens met elkaar gaan praten zullen ze er achter komen dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn. Er geen aparte groepjes hoeven te zijn. De meeste mensen vinden en denken niet wat jij denkt, die zien het anders of zijn er helemaal niet mee bezig. Je moet eens ophouden met het dagelijks stoken (soms onder het mom van een flauw grapje) en je mening opdringen aan mensen hier op deze site, al die andere sites waar je het doet en in je eigen omgeving. Ga nou eens een keer interesse tonen in wat andere mensen zeggen i.p.v. alleen maar je zelf graag horen praten.

    • Zo kennen we de extreemlinkse types zoals Jordie weer. De ene dag beweren ze dat Nederland “gelukkig” en “rijk” is (meestal als excuus op geld af te troggelen dat dan naar anderen moet); de volgende dag beweren ze dat Nederland al jaren wordt geregeerd door ‘rechtse afbraakkabinetten’, dat ‘de rijken rijker worden en de armen armer’, dat alles ‘kapotbezuinigd’ is enz.

     Helaas Jordie, dan kan natuurlijk niet allebei tegelijk waar zijn, dus kies maar. Ofwel het gaat hier geweldig, maar dat is dan wel te danken aan al die rechtse kabinetten, ofwel het gaat helemaal niet zo geweldig met het land maar dat is dan wel in tegenstelling tot wat jij hierboven beweert.

     Ook weer mooi om te zien dat de gebruikelijke extreemlinkse projectie vertegenwoordigd is: eerst miepen over ‘rechtse populisten’ om direct daarna moralistisch te vingerwijzen over ‘zondebokken aanwijzen’.

     Het is dus mede dankzij types zoals jij dat de PVV de grootste partij van het land is geworden. Mensen hebben dat toneelstukje waarin je jezelf moreel superieur voordoet al decennia geleden doorgeprikt, charlatan.

 4. Over terreur bij de npo tegen nieuw te vormen coalitie. Heeft niets te maken met verhaal Verlind maar is illustratief voor wmb hè de teloorgang van de publieke omroep. Over geldsmijterij gesproken bij oa Nieuwsuur. Onderstaand is van toepassing op veel actualiteiten programma’s.

  Uw bijdrage gezien in Nieuwsuur op dinsdag 11 juni.
  Uw jubelende bevlogenheid als over het nieuw te vormen kabinet wordt gesproken is nu al legendarisch. Echter er zijn wat vragen bij mij opgekomen waarop ik geen antwoord heb kunnen vinden in uw betoog dinsdag. De opening van de ridder over de niet politici die kennelijk volgens de presentator niet gevonden zijn was een goeie binnenkomer voor de kijker. Kennelijk heeft u als ik het goed begrijp als luisteraar gezeten bij de onderhandelingen want er werd stevig onderhandeld volgens u met stelligheid en als dat niet zo is lijkt het mij journalistiek juist de npo code te volgen en je te onthouden van iets wat je niet weet. PVV heeft financiën opgegeven want anders zou vvd vertrekken zoals u meldde. Hoe weet u dat meneer noorlander erbij gezeten en als u het al weet dan dient u te vertellen van wie u dat heeft. Wilders heeft er veel voor over gehad om dit kabinet te realiseren zoals u meldde.
  Vervolgens vraagt de ridder in de studio over bbb Landbouw en Woningbouw.
  Dat gaat volgens u spetteren dus conflicteren want…… tja want wat? In ieder geval knetteren! U had het ook zo kunnen zeggen dat deze departementen met elkaar in overleg gaan om eea te realiseren? Zou dat kunnen meneer noorlander maar iets in ik zegt dat u liever ziet dat het gaat “knetteren”. Dan de 3 partijen want populisten. Even over populisten:
  Populisme (van het Latijnse populus, volk) is een manier van communiceren en van politiek bedrijven waarin de centrale tegenstelling die tussen het vermeende volk en de vermeende elite is en waarbij de populist de kant van het volk kiest. Deze begrippen kunnen op verschillende manieren worden ingevuld, zodat er links-populisten, rechts-populisten en diverse andere typen onderscheiden kunnen worden en het populisme is dan ook geen uniforme ideologie. In het algemeen spraakgebruik heeft populisme doorgaans een negatieve bijklank, hoewel er politici en denkers zijn die het als geuzennaam voeren.

  Ik haal er even een stukje uit meneer noorlander enwel deze: In het algemeen spraakgebruik heeft populisme doorgaans een negatieve bijklank, hoewel er politici en denkers zijn die het als geuzennaam voeren.
  Negatieve bijklank en dat is ook volgens mij de bedoeling meneer noorlander dat het negatief klinkt want waarom anders dat woord gebruikt binnen deze context?
  Al met al niet echt chic meneer noorlander. Vervolgens rept u over het feit dat de vvd van degelijke financiën houdt en dat ze, nu wordt het onbetamelijk en eigenlijk onbeschoft de boel fatsoenlijk willen houden. U bedoelt de toeslagenaffaire of de afhandeling van de Groningers of de terreur in de agrarische sector zegt u het maar meneer noorlander welke? M.a.w. als financiën naar een van de anderen was gegaan zouden we meemaken wat we de afgelopen zeg 5 jaar hebben meegemaakt in Nederland onder het gewind van de door u zo bejubelde vvd samen met de rekenmeesters van D66. Of gaat u nu vertellen dat….lees even de reportage van de rekenkamer meneer noorlander.
  Dan nog even over de beoogde? Vicepremier van de pvv die meer dan een decennium geleden uitspraken heeft gedaan waarbij sommige mensen in Den Haag de wenkbrauwen flink nogal omhoog gingen. Welke mensen bedoel je meneer noorlander?
  Dan het gebel door de onderhandelaars om mensen te vinden buiten de politiek want u zegt dat er veel driftig is gebeld. Hoe weet u dat meneer noorlander bent u daar bijgeweest hebben ze u dat verteld een wie heeft u dat dan verteld? U weet ook dat er mensen hebben geweigerd want dat zegt u en dat zou u nooit zeggen als u dat niet zeker weet want journalistiek onder de maat. Welke mensen zijn dat zonder deze te beschadigen?
  Dan sluit de ridder af met de legendarische woorden de zon is niet gaan schijnen. Waaruit hij dat opmaakt ik heb geen idee. Misschien dat u dat kan duiden en mij laten weten? Weer moeilijk mensen vinden van buiten Den Haag een militair of een zakenman te vinden zij geloven niet in een standvastig kabinet en iets in mij zegt dat jij/u dat ook vindt.
  Dan komt u nog even met de tekst “ dat zullen we wel even snel doen hier in Den Haag,het kabinet op het bordes opdat de nieuwe premier naar Brussel kan om daar Nederland te vertegenwoordigen bij zeer belangrijke besprekingen. Waaruit maakt u dat op,dat zullen we wel even snel doen,meneer noorlander om naar Brussel te kunnen?
  Mijn verwondering is uw houding en eigenlijk permanent negatieve houding tov het nieuw te vormen kabinet en volgens mij is het zo dat ik als kijker naar de publieke omroep niet hoef te luisteren naar de particuliere mening van een of andere presentator.
  Is mening is totaal onbelangrijk en het enige wat u moet doen is duiden wat er in Den Haag gebeurd en niet uw betogen vullen met suggesties en verdachtmakingen die nergens op gestoeld zijn en als dat wel zo is dan moet u dat vertellen dat meneer noorlander is wat de kijker van een presentator verwacht anders kijken we wel naar Arjen Lubach.
  Met andere worden meneer noorlander uw houding tov het nieuw te vormen kabinet is ver onder de maat en neem van mij aan dat er weinig waardering is voor dit ongepaste en soms zelfs onbeschofte gedrag want zo makkelijk om in de beschermende studio wat te zeggen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*