Blog Martin van Doren: ‘RADIO 24syv’

De publieke omroepen in Europa zijn een gewilde schietschijf voor politici. De één vindt hen te links, de ander te rechts; de één vindt hen te kritisch, de ander te volgzaam. Sommigen betitelen hen maar al te graag als “staatsomroep”, terwijl een ander daar niks over zegt, maar het via een achterdeur wel die kant op wil laten gaan. In Denemarken is het niet anders, maar daar kwam wel een heel bijzondere oplossing voor een niet bestaand probleem: Radio 24syv.

DR, de Deense publieke omroep, ligt met de regelmaat van de klok onder vuur. Een regering met een rechtse signatuur vindt DR veel te links, en andersom is het niet anders. In 2010 leidde dat tot een bijzondere oplossing. De toenmalige regering, met een centrum-rechtse signatuur, richtte doodleuk een tweede publieke omroep op. Ja, dat leest u goed: in Denemarken bestaan twee publieke omroepen (voor de radio althans).

Brein achter deze tweede publieke omroep is Per Stig Møller, een voormalige minister van Buitenlandse Zaken, die destijds voor Det Conservative Folkeparti op het Ministerie van Cultuur terecht was gekomen. Er werd nogal lacherig gedaan over zijn project, dat in de wandelgangen de weinig complimenteuze bijnaam van “Radio Møller” had gekregen. Weinigen zagen het nut en noodzaak van Radio Møller in, maar geheel onverwacht kwam het plan er toch door.

Het plan zat als volgt in elkaar: er diende een tweede publieke radiozender te komen als tegenwicht voor DR. Het budget voor Radio Møller zou afgetrokken worden van het budget van DR, dat tevens één van haar vier FM-netten zou moeten opgeven. De nieuwe publieke radiozender zou verplicht worden, om wat vroeger in Nederland “een totaal programma” heette, uit te zenden: nieuws, informatie, cultuur, satire en muziek.

Vier consortia wierpen zich in de strijd, waarbij de landelijke dagbladen goed vertegenwoordigd waren. Drie van de vier hadden grote problemen met “het totaal programma” (dat zij als “onmogelijk” bestempelden) en derhalve ging “People’s Group”, de groep rondom het dagblad Berlingske er met de concessie vandoor. Radio Møller kreeg een definitieve naam: Radio 24syv (Radio 24zeven).

Op 01-11-2011 om 00:00h viel DR’s P1 op de FM stil en vijf minuten later begon Radio24syv met uitzenden. Radio 24syv had naast een FM net ook een eigen, landelijk dekkend, DAB kanaal.

Was het een ramp voor DR? Allerminst. In Denemarken is DAB veel verder doorgedrongen dan in Nederland, en DR behield gewoon haar acht DAB kanalen (waaronder een 24 uurs kanaal voor P1); alleen werd vanaf dat moment één FM kanaal gedeeld door P1 en P2 (P1 overdag, P2 in de avond en nacht). Wel sneuvelden een aantal programma’s en werd P1 nog sterker een 2x 12 uurs zender (zoals in een eerder blog beschreven). Sloeg Radio 24syv een deuk in de luistercijfers van P1? Nee, hooguit een zeer lichte rimpeling. Een jaar na de start van “24syv” verscheen een grafiek met de luistercijfers voor P1 en 24syv: voor de laatste weinig hoopgevend.

Maar het politieke doel was behaald: Per Stig Møller had, met zijn Conservatieven, een tweede publieke omroep gecreëerd, en voor zover mij bekend is Denemarken daarmee het enige land dat twee publieke radio-omroepen heeft.
Is daarmee P1 van DR “de linkse zender” en 24syv “de rechtste zender”, of andersom, geworden? Integendeel: beide stations werken in onafhankelijkheid. In die zin is de toevoeging van Radio 24syv alleen maar “meer van hetzelfde” geworden, en de Denen lopen er bepaald niet warm voor.

Hoe het afgelopen is met “het totaal programma” van 24syv? Het station heeft erg goed door dat er in de avond- en nachturen nauwelijks een Deen naar hen luistert, en daar zitten die programma’s, al moet je die met een kaarsje zoeken.
De concessie voor Radio 24syv loopt tot 2019; ik ben benieuwd wat er daarna gebeurt.

Heeft Denemarken een commercieel nieuws-radiostation? Het antwoord is simpel: nee. Er bestaan wel degelijk commerciële radiozenders in Denemarken, met The Voice, Radio 100 en Sky-Danmark als grootsten, maar het zijn allemaal muziekzenders. De min of meer dramatische ervaring met Radio 24syv zal de verleiding om een commerciële nieuwszender te starten niet bepaald aanwakkeren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*